Etikk og kultur

KPMG Nordic Ethics and Compliance Survey Report 2022

Undersøkelsen viser at arbeid med compliance nå drøftes i de fleste styrerom i de største offentlige og private virksomhetene.

Strategi

Hjelp oss til å hjelpe deg

Nettverk Compliance og forretningsetikk ønsker å kartlegge hvilket behov alle medlemmer har for økt kompetanse, samt samle inn data om compliance i Norge.

Strategi

Hvor ligger lønnsnivået for internrevisjon, compliance og risikostyring?

Takk til alle som har bidratt med svar på foreningens lønnsundersøkelse! Her kan du lese mer om resultatet.

Kvalitet og metode

Internal audit and compliance

This paper is designed to help bring clarity to these complexities and avoid confusion, gaps, and unnecessary duplication.

Internal audit and compliance

This paper is designed to help bring clarity to these complexities and avoid confusion, gaps, and unnecessary duplication. Clear understanding is essential, collaboration is strongly encouraged, and the independence of internal audit is fundamentally important.

Strategi

Lønnsundersøkelsen 2021

Flere etterspør tidvis lønnsstatistikk, noe foreningen ønsker å kunne tilby sine medlemmer. Vi håper du har tid til å svare på noen spørsmål relatert til bransje, stilling, erfaring og lønn.

Misligheter

New anti-money laundering package

The European Commission are presenting four legislative proposals which form the anti-money laundering and countering terrorism financing (AML/CFT) package.

Etikk og kultur

Nordisk undersøkelse om etikk og compliance

I denne undersøkelsen kartlegger KPMG hvor nordiske selskaper befinner seg innen arbeid med etikk og compliance – gi din input!

Kvalitet og metode

Compliance Risk Management

This publication aims to provide guidance on the application of the COSO ERM framework to the identification, assessment, and management of compliance risks by aligning it with the C&E program framework, creating a powerful tool that integrates the concepts underlying each of these valuable frameworks.

Compliance Risk Management

This publication aims to provide guidance on the application
of the COSO ERM framework to the identification,
assessment, and management of compliance risks by
aligning it with the C&E program framework, creating a
powerful tool that integrates the concepts underlying each of these valuable frameworks.

Skriv ut side