job Etikk og kultur

Nordisk undersøkelse om etikk og compliance

I denne undersøkelsen kartlegger KPMG hvor nordiske selskaper befinner seg innen arbeid med etikk og compliance - gi din input!

Omfang

I denne undersøkelsen vil vi kartlegge hvor nordiske selskaper befinner seg innen arbeid med etikk og etterlevelse – styrker og områder for ytterligere forbedring, prioriteringer, markedskrefter, regulatoriske endringer og økende forventninger (f.eks. ISO 37301, videreutvikling av DoJ 2020, WEFs nye ESG-rapporteringskrav, nye OECD-retningslinjer om ansvarlig forretningsførsel, nytt EU-varslingsdirektiv). Undersøkelsen består av fire hoveddeler:

  • Styring og kultur
  • Forebyggende aktiviteter
  • Kontrollaktiviteter og utbedring
  • Digitale verktøy

Fordeler for deltakerne

Undersøkelsen sendes ut til flere hundre selskaper i samtlige nordiske land, både offentlige og private, store, mellomstore og små selskaper. Undersøkelsen sendes ikke til finansinstitusjoner og kommuner. Etter å ha analysert resultatene, vil KPMG utarbeide en felles rapport, samt organisere et felles nordisk webinar der resultatene vil bli presentert. I tillegg får du muligheten til å møte oss for å diskutere dine egne resultater og sammenligne disse med andre virksomheter (anonyme). Resultatet vil også bli presentert på et nettverksmøte «Compliance & Kaffe».

Konfidensialitet og personvern

Svarene på undersøkelsen vil bli holdt konfidensielle. Deltakernes personvern vil bli beskyttet i henhold til KPMGs personvernregler.

Start undersøkelsen her! (Svarfrist 31. mars 2021)

KPMG har forståelse for at din tid er verdifull. Undersøkelsen tar ikke mer enn om lag 10-15 minutter å fullføre. Takk for at du tar deg tid til å dele dine verdifulle innspill.