Personvernerklæring

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person. Det kan være navn og kontaktopplysninger, men også mye annen informasjon som kan knyttes til deg mer indirekte. IIA Norge er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger der vi selv bestemmer formålet med behandlingen av opplysningene og de virkemidlene vi benytter til dette.

I denne personvernerklæringen kan du lese om hvilke personopplysninger IIA Norge er behandlingsansvarlig for. Det er viktig for oss at du vet hva slags personopplysninger vi behandler, slik at du kan ivareta dine rettigheter etter personvernlovgivningen.

Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller vurderingene vi har gjort, kan du kontakte oss på post@iia.no.

Når samler IIA Norge inn personopplysninger?

Vi behandler i hovedsak opplysninger om deg i følgende tilfeller:

 • Du har meldt deg inn i foreningen.
 • Du har meldt deg på aktiviteter i foreningens regi.
 • Du har bestilt bøker, eller lastet ned publikasjoner og annet informasjonsmateriell.
 • Du har søkt om tittelen Diplomert internrevisor.
 • Du har sendt oss en henvendelser personlig, via e-post, telefon, i sosiale medier eller via websidene våre.
 • Du abonnerer på vårt nyhetsbrev.
 • Du besøker vår hjemmeside www.iia.no
 • Du har søkt jobb i IIA Norge.
 • IIA Norge gjennomfører ekstern evaluering av din internrevisjonsfunksjon.

Hvilken type personopplysninger samles inn?

Vi samler inn navn, telefonnummer, e-postadresse, medlemsnummer, arbeidssted, fakturaadresse, hvilke sertifiseringer og diplomering den enkelte innehar. Vi kan også samle inn tilbakemeldinger, kommentarer og spørsmål som vi har mottatt fra deg i kommunikasjon og aktiviteter, som møter, evalueringer og e-post.

reCAPTCHA
Nettstedet vårt bruker reCAPTCHA, en tjeneste levert av Google, for å beskytte mot spam og misbruk. Denne tjenesten samler inn visse opplysninger om deg, inkludert din IP-adresse og nettleserbrukeragent, og bruker denne informasjonen for å avgjøre om du er et menneske eller en robot. Ved å bruke reCAPTCHA, samtykker du i Googles personvernpolicy og vilkår for bruk, som kan finnes på https://policies.google.com/privacy og https://policies.google.com/terms.

Vi kan bruke opplysningene dine til følgende formål:

 • Sende deg e-post. Dette kan omfatte nyhetsbrev, invitasjon til aktiviteter som kurs, konferanser, seminarer og medlemsmøter og informasjon til medlemmer av foreningen. Ved innmelding i foreningen vil du automatisk bli registrert som abonnent på nyhetsbrev.
 • Utføre salg av tjenester og kontraktsmessige forpliktelser.
 • Utføre medlemsservice og ivareta forpliktelser som følger av medlemskap i foreningen.
 • Behandle en jobbsøknad.

Vår hjemmel for å samle inn personopplysninger

Vi bruker personopplysninger til å oppfylle forpliktelser knyttet til kontrakter og avtaler med IIA Norges medlemmer, kunder, partnere og leverandører.

Vi samler inn personopplysninger ved hjelp av samtykkeskjemaer som lagrer dokumentasjonen knyttet til samtykket som gis av den enkelte.

Vi kan bruke personopplysninger hvis det anses å være av berettiget interesse, og hvis personverninteressene dine ikke overstiger denne interessen.

Deler vi opplysningene dine med noen?

Vi verken deler, selger, leier eller utveksler opplysningene dine med tredjeparter uten ditt samtykke, med unntak av det som beskrives nedenfor.

Ved bruk leverandører som behandler personopplysninger på våre vegne inngår vi avtale med databehandler. Databehandler forplikter seg til å følge gjeldende personvernlovgivning.

Sikring av personopplysninger

Vi sikrer dine personopplysninger med fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll. Vi har også interne rutiner for å hindre at uvedkommende får tilgang til personopplysninger (konfidensialitet), og for å hindre uautorisert endring av personopplysningene (integritet).

Når personopplysningene som vi har samlet inn, ikke lenger er nødvendige, blir de slettet. For nyhetsbrev lagres e-postadressen inntil du melder deg av tjenesten (MailChimp).

Dine rettigheter

Du har rett til å:

 • Be om innsyn, en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.
 • Be IIA Norge korrigere personopplysningene hvis de er unøyaktige eller utdaterte.
 • Be om at personopplysningene slettes når det ikke lenger er nødvendig for IIA Norge å oppbevare slike data.
 • Trekke tilbake samtykke til at vi kan behandle personopplysningene dine, for eksempelvis hvis du samtykket til å motta e-postutsendelser fra IIA Norge.
 • Be om at IIA Norge gir deg personopplysningene dine og om mulig videresender disse opplysningene direkte (i et overførbart format) til en annen behandlingsansvarlig når behandlingen er samtykke- eller kontraktsbasert (dataportabilitet).
 • Be om at ytterligere behandling begrenses dersom det har oppstått en tvist om nøyaktigheten eller behandlingen av personopplysningene dine.
 • Motsette deg behandlingen av personopplysninger dersom databehandlingen er basert på berettiget interesse (protest).

Alle spørsmål om personvernrettigheter skal sendes til post@iia.no.

Retten til å registrere en klage hos en tilsynsmyndighet

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra ved kontakte oss på post@iia.no. Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet, se www.datatilsynet.no

Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Vi bruker informasjonskapsler til til webanalyse, altså å vurdere hvordan nettstedet brukes og kartlegge forbedringspotensial.

Navn på informasjonskapsel (cookie)Funksjon/formålAnalyseverktøy/leverandør
__utmzRegistrerer hvor brukeren kom fra når de klikket seg inn på iia.no (søkemotor, nøkkelord, link, annonse eller lignende).Google Analytics
__utmaSer hvor mange ganger brukeren har vært inne på iia.no. Det gjør at vi kan se hvor mange førstegangsbrukere og hvor mange gjennbesøk vi har.Google Analytics
__utmb / __utmcRegistrerer hvor lang tid brukeren tilbringer på iia.no.Google Analytics
PHPSESSIDLagrer informasjon om en sesjon – ett enkelt besøk.PHP

Innhold fra andre nettsider

Artikler på denne nettsiden kan inneholde videoer, bilder etc. fra andre nettsider. Dette innholdet vil oppføre seg som om leseren har gått inn på den opprinnelige siden, og kan benytte cookies til å samle inn data om brukeren.