Aktuelt

Stillingsannonser

Etterretningstjenesten søker internrevisor

Vi styrker internrevisjonen vår og er ute etter deg som trives med å gå i dybden og jobbe systematisk, samtidig som du klarer å gjennomføre og levere rettidig.

Kontroll og sikkerhet Misligheter

Råd for å redusere bedragerrisiko

DNB kan ikke alene redusere risikoen for at kunder blir utsatt for målrettet angrep eller svindel, men håper at denne artikkelen og tre podcast-episoder kan bidra til å forebygge kriminalitet.

Kvalitet og metode English

CRMA – Beta Testing

The IIA is seeking active Certified Internal Auditor (CIA) certification holders to participate in a Certification in Risk Management Assurance (CRMA) Beta Test. Candidates who take the Beta Test can earn their CRMA for a significantly reduced fee.

Strategi

Få nye internrevisjonsfunksjoner i staten

Fire år er gått siden kravet om å vurdere bruk av internrevisjon i staten kom. Antallet internrevisjoner i staten holder seg ganske konstant siden første vurdering i 2016.

Etikk og kultur

Nordisk undersøkelse om etikk og compliance

I denne undersøkelsen kartlegger KPMG hvor nordiske selskaper befinner seg innen arbeid med etikk og compliance – gi din input!

Etikk og kultur Kvalitet og metode Strategi

Veileder for virksomhetsstyring

Den primære målgruppen for veielderen er alle med ansvar for virksomhetsstyring i privat eller offentlig sektor i Norge, samt andre som har en sentral rolle i styringen.

Stillingsannonser

Norges Bank søker spesialrådgiver internrevisjon

Vil du bidra til effektiv styring og kontroll i en av Norges viktigste samfunnsaktører?

Stillingsannonser

Norges Bank søker Direktør Internrevisjon

Internrevisjonen skal støtte hovedstyret i sin oppfølging av Norges Banks virksomhet gjennom å gi uavhengige vurderinger og råd om bankens virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll.

Strategi English

The Long Game on Falling Short

Boards are falling short when it comes to challenging
management. As a result, they may not be gaining all the information they need for sound corporate governance.

Kvalitet og metode

Internal Audit Assessment Tool for Audit Committees

The IIA has launched a new tool created specifically to provide boards and audit committees with the instrument they need to assess the quality of their internal audit activity.

Filtrer etter

Type

Kategori

Skriv ut side