English publications

Nettverk Compliance

Nettverk Compliance er en møteplass for folk som jobber med compliance, uavhengig av bransje og sektor.

Foruten å gi unike nettverksmuligheter, samler og utvikler nettverket veiledninger og maler til hjelp i compliancearbeidet. Vi arrangerer medlemsmøter, seminarer og utvikler relevante kurstilbud.
Nettverket er bransjeuavhengig og åpent for alle som jobber med eller har interesse av fagområdet. Nettverket er en del av IIA Norge, men administreres av et eget arbeidsutvalg med representanter fra compliancemiljøer innen ulike bransjer.