English publications

Nettverk Risikostyring

Nettverk Risikostyring er en møteplass for folk som jobber med risikostyring, uavhengig av bransje og sektor.

Foruten å gi unike nettverksmuligheter, samler og utvikler nettverket veiledninger og maler til hjelp i arbeidet med risikostyring. Vi arrangerer medlemsmøter, seminarer og utvikler relevante kurstilbud.