Spørsmål et styre bør stille for å forstå hvordan en virksomhet styrer sine risikoer

Last ned

Formålet med denne veilederen er å gi styret et verktøy formulert som spørsmål. Ved å belyse områdene spørsmålene dekker kan styret få en bedre forståelse av sentrale risikoområder for virksomheten og diskutere hvordan disse bør håndteres.