Publikasjoner

Stort utvalg av faglitteratur, rammeverk og veiledere. Finner du ikke det du leter etter, ta en titt i IIA Bookstore eller www.iia.no.
Frakt tilkommer (vektavhengig) og vil bli lagt til på endelig faktura. Bøker sendes kun til norske adresser.

Veiledere fra IIA Norge

Modenhetsmodell for virksomhetsstyring

Denne modenhetsmodellen for virksomhetsstyring (Modenhetsmodellen) er ment som et verktøy og hjelpemiddel for å kartlegge hvilket nivå man ligger på i styringen av virksomheten, altså modenhet i virksomhetsstyringen.

Veiledere fra IIA Norge

Guidelines for governance

This aim of this English language translation of the Norwegian Guidelines for governance is to reach a wider audience by making them accessible to English speaking employees in Norway, as well as to a wider international audience of public and private sector.

Veiledere fra IIA Norge

Veileder for virksomhetsstyring

Den primære målgruppen for denne veilederen er alle med ansvar for virksomhetsstyring i privat eller offentlig sektor i Norge, samt andre som har en sentral rolle i denne styringen eller interesse for temaet.

Veiledere fra IIA Norge

Veileder for Compliancefunksjonen

Veileder for compliancefunksjonen har som formål å beskrive god praksis for compliance uavhengig av bransje, regelverk og størrelse på organisasjon.

Veiledere fra IIA Norge

Good Practice Guidelines for the Enterprise Risk Management Function

The target group for these guidelines is organisations that would like to either establish an Enterprise Risk Management function or develop their existing risk management function further.

Veiledere fra IIA Norge

Risk Management Maturity model

In need of a practical tool to assess the maturity of your risk management program? In 2017 Ayse Nordal and Ole Martin Kjørstad developed a practical maturity model. T...

Veiledere fra IIA Norge

Modenhetsmodell risikostyring

Trenger du et praktisk verktøy for å vurdere risikomodenhet i din virksomhet? I 2017 publiserte Ayse Nordal og Ole Martin Kjørstad en enkel modell for å evaluere en virkso...

Veiledere fra IIA Norge

Spørsmål et styre bør stille for å forstå hvordan en virksomhet styrer sine risikoer

Formålet med denne veilederen er å gi styret et verktøy formulert som spørsmål. Ved å belyse områdene spørsmålene dekker kan styret få en bedre forståelse av sentrale risikoområder for virksomheten og diskutere hvordan disse bør håndteres.

Veiledere fra IIA Norge

Questions a Board may ask to understand how an organisation controls its risks

The holding of a position on a Board or in a control committee in an organisation is a considerable responsibility and may also lead to personal liability.

Veiledere fra IIA Norge

Guidance for the Risk Management Function

This guidance describe current «best practices» for risk management functions regardless of industry, regulations and size of the business.

Filtrer etter

Type

Kategori

Skriv ut side