Hvem er vi

Vi er kilden til god innsikt innen risikostyring, compliance og internrevisjon. Vi gir medlemmer et solid faglig fundament og styrker kunnskapen om styring og kontroll i private og offentlige virksomheter.

Hva gjør vi

Vi tilbyr arenaer for erfaringsutveksling og læringsplattformer for medlemmer.
Vi tildeler tittelen "Diplomert internrevisor" og andre internasjonale sertifiseringer.

Hvordan gjør vi det

Vi formidler fagstoff, utvikler veiledninger og deler verktøy under mottoet "Fremskritt gjennom deling av kunnskap". Vi tilbyr aktiviteter som skal fremme samhandling på tvers av fagområdene.

Hva er governance?

Et ansvarlig samspill mellom eiere, styret og ledelse sett i et langsiktig, bærekraftig perspektiv. Formålet er å sikre at virksomheten skaper verdier, når sine mål og følger lover og regler. Utgjør de strukturer, prosesser og verktøy som brukes for å styre aktiviteter, ressurser og risiko i en virksomhet.

Hva er governance?

Hva gjør en internrevisor?

Se video med eksempler fra Orkla og Norges Bank.

Ledige stillinger Se på video