Hvem er vi

Vi kan tilby et godt fagmiljø innen virksomhetsstyring, risikostyring, compliance eller internrevisjon. Vi gir våre medlemmer et solid faglig fundament og styrker kompetansen på styring og kontroll i private og offentlige virksomheter.

Hva gjør vi

Vi tilbyr våre medlemmer plattformer for læring og arenaer for erfaringsutveksling. Vi tildeler tittelen «Diplomert internrevisor» og internasjonale sertifiseringer innen våre fagfelt.

Hvordan gjør vi det

Vi formidler fagstoff, utvikler veiledninger og deler verktøy under mottoet "Fremskritt gjennom deling av kunnskap". Vi tilbyr aktiviteter som skal fremme samhandling på tvers av fagområdene.

Hva er virksomhetsstyring?

Et forpliktende samspill mellom eiere, styret og ledelse sett i et langsiktig, bærekraftig perspektiv. Formålet er å sikre at virksomheten skaper verdier, når sine mål og følger lover og regler. Utgjør de strukturer, prosesser og verktøy som brukes for å styre aktiviteter, ressurser og risiko i en virksomhet.

Hva er virksomhetsstyring?

Hva gjør en internrevisor?

Hva gjør en internrevisor?

Se video med eksempler fra Orkla og Norges Bank.

Ledige stillinger Se på video