Veiledere og verktøy

IIA Norges medlemmer har tilgang til en rekke veiledere ‘Guidance’ utviklet av IIA Global eller andre nasjonale IIA organisasjoner.

I tillegg har Nettverk Risikostyring og Nettverk Compliance utviklet bransjeuavhengige Veiledere innen sine respektive fagområder. Disse er gratis tilgjengelig for våre medlemmer og kan lastes ned mot en kostnad for ikke-medlemmer.

Verktøykassen inneholder maler, god praksis delt på tvers av compliance, risikostyring og internrevisjonen. Denne er kun tilgjengelig via medlemsidene.