IIA Norge

IIA Norge er interesseorganisasjonen for alle som arbeider med eller har interesse av god governance - med fokus på internrevisjon, risikostyring og compliance.

Formålet til IIA Norge er å gi medlemmer et solid faglig fundament og styrke kunnskapen i virksomheter om styring, kontroll og internrevisjon.

Fremskritt gjennom deling av kunnskap

Vi har etablert faglige og aktive nettverk der erfaringsutveksling og kunnskapsdeling praktiseres. Vi har egne nettverk for finans, ledere, statlig sektor, compliance & forretningsetikk, risikostyring og IT-revisjon. Hvert nettverk består av engasjerte medlemmer fra ulike virksomheter innen spesifikke bransjer eller på tvers av bransjer. Som medlem av IIA Norge kan du delta i alle nettverk og får tilgang til verktøy og nettverksdokumentasjon ved å logge deg inn på Medlemsidene.

Les mer om nettverkene og medlemsfordeler her.

Vi tilbyr også annonsering av ledige stillinger og ekstern evaluering av internrevisjoner.

Etablering og internasjonal tilknytning

Norge IIA Norge ble etablert i 1951 under navnet Norges Interne Revisorers Forening (NIRF). IIA Norge er en interesseorganisasjon og del av det globale The Institute of Internal Auditors (IIA Global) med over 200 000 individuelle medlemmer på verdensbasis. IIA Norge har i dag nærmere 900 medlemmer fra både privat og offentlig sektor. Foreningen er også medlem av The European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA).

Styrende dokumenter for IIA Norge