Nettverk

En av våre største styrker er de mange faglige og aktive nettverkene hvor erfaringsutveksling og kunnskapsdeling står i sentrum.

Som medlem av IIA Norge kan du benytte alle nettverk og får tilgang til verktøy og nettverksdokumentasjon ved å logge deg på Min Side.

«Fremskritt gjennom deling av kunnskap».

NETTVERK FINANS: er en aktiv møteplass for alle som arbeider med eller har interesse av internrevisjon, risikostyring og corporate governance innen finansforetak. Finansnettverket tilrettelegger for kunnskapsdeling av finansfaglige problemstillinger, styrker den finansfaglige kompetanse, deler og formidler kunnskap rundt nye trender i finansbransjen.

NETTVERK STATLIG SEKTOR: et forum for de som arbeider med eller har spesielle interesser rettet mot statlige virksomheter. Nettverket er en møteplass hvor medlemmene kan dele kunnskap, erfaringer og tilegne seg faglig påfyll innenfor temaer og problemstillinger knyttet til styring og kontroll i statlige virksomheter.

NETTVERK COMPLIANCE & FORRETNINGSETIKK: en bransjeuavhengig møteplass for alle som jobber med compliance og forretningsetikk i både private og offentlige virksomheter. Medlemmer blir faglig oppdatert og får kunnskap om beste praksis, herunder utvikling og metode, innenfor sentrale fagområder. Fagområdene dekker aktiviteter som; vurdering av compliance risiko, råd om nytt regelverk, tilpasning til og etterlevelse av styrende dokumenter, forebygging, opplæring og bevisstgjøring, avdekking og utredning av misligheter og andre uønskede hendelser, råd og håndtering av etiske utfordringer virksomheten og medarbeidere står ovenfor. Nettverket arrangerer kurs og møter, bl.a. «Compliance & Kaffe», og har utarbeidet en Veileder for Compliancefunksjonen.

NETTVERK RISIKOSTYRING: står bak konseptet Risiko Roundtable. Nettverket er møteplassen som skal bidra til erfaringsutveksling om bruk av risikostyring i virksomheter. Tematikken vil også omfatte risiko i internrevisjonen og i compliancefunksjonen. Nettverket gir mulighet for økt kompetanse gjennom deling av kunnskap og erfaringer knyttet til risikostyring.

NETTVERK IT-REVISJON: formålet er å øke kunnskap om informasjonsteknologi, digitalisering og bruk av analyse- og dataverktøy, samt brygge bro mellom ikke-IT-revisorer og IT-revisorer. Hovedoppgaven til nettverket er å være et forum for kunnskapsdeling relatert til revisjon av informasjonssystemer.

NETTVERK FOR ANSATTE REVISJONSLEDERE I FINANS: er et forum for bearbeidelse av felles faglige emner, som skal bidra til å styrke kontakten mellom medlemmene i nettverket. Nettverket er åpent for ansatte internrevisjonsledere fra revisjonsavdelinger i norske banker og andre finansinstitusjoner, herunder også Norges Bank, Bankenes Sikringsfonds Revisjonskontor, dataselskaper og betalingssentraler som utfører vesentlige produksjonsoppgaver for en eller flere norske finansinstitusjoner.

NETTVERK FOR ANSATTE INTERNREVISJONSLEDERE: er en velegnet møteplass for utveksling av erfaringer og synspunkter omkring strategiske, faglige og administrative temaer. Nettverket er åpent for ledere av internrevisjonsenheter ansatt i virksomheten.

Har du spørsmål knyttet til noen av nettverkene, ta kontakt på post@iia.no.