Kompetanse

Kurs og nettverksmøter

Totaloversikt over alle planlagte kurs og nettverksmøter: Aktiviteter 2020

Hvilken kompetanse trenger du som internrevisor? Kompetansetrapp internrevisjon

Introduksjon
22 Sep 2020 24 Sep 2020

Praktisk internrevisjon

I løpet av disse dagene vil vi gi innføring i planlegging, gjennomføring og rapportering av internrevisjonsprosjekter.

Fordypning Virtuelt klasserom
15 Sep 2020 24 Sep 2020

Virtual Classroom: How internal audit can protect Intellectual Property

Raise IP awareness of Internal auditors, acquire a working knowledge of IP and learn how to incorporate this practical knowledge into your individual audit approach.

Nettverksmøte Virtuelt klasserom
28 Sep 2020 28 Sep 2020

Free webinar: GDPR & Corporate Governance

The objective of this joint webinar is to take stock of where we stand after 2 years of GDPR implementation and the practical consequences on businesses.

Virtuelt klasserom
30 Sep 2020 30 Sep 2020

Free webinar: Non-financial reporting (NFR) and Integrated Reporting (IR) in the Public Sector

ECIIA and EUROSAI invites to joint webinar. During this webinar, we will share the first results of a survey conducted in 30 countries and ask for your feedback/experience (polls).

Nettverksmøte Introduksjon
06 Okt 2020 06 Okt 2020

Free webinar: Three Lines Model

Register for the Three Lines Model webinar to learn how to implement measures to ensure activities and objectives are aligned with the prioritized interests of stakeholders.

Virtuelt klasserom
08 Okt 2020 08 Okt 2020

Hva betyr Covid-19 for finansbransjen? Noe vi internrevisorer bør tenke på?

Finansnettverket inviterer til en halv dag for å diskutere hva Covid-19 betyr for finansbransjen og internrevisjonen.

Fordypning Introduksjon Virtuelt klasserom
08 Okt 2020 08 Okt 2020

Sentrale elementer innen effektiv compliance

Kurset baseres på innhold i Veilederen for Compliancefunksjonen 2020, samt praktiske case og innføring i metode på spesifikke områder innen compliance.

Nettverksmøte
13 Okt 2020 13 Okt 2020

Ledernettverk

En innføring i adgangen til å benytte de tre ovennevnte kontrolltiltakene, med hovedvekt på kravene i personvernlovgivningen + diskusjon.

Fordypning Virtuelt klasserom
12 Okt 2020 16 Okt 2020

Virtual Classroom: COSO Internal Control Certificate Program

COSO Internal Control Certificate Program offers you a unique opportunity to develop your expertise in designing, implementing and monitoring a system of internal control and a digital badge to display and share with your professional network.

Nettverksmøte
29 Okt 2020 29 Okt 2020

Webinar: Ledernettverk finans

Lukket nettverksmøte for medlemmer i ledernettverk finans.

Filtrer etter

Type

Kategori

Skriv ut side