Kompetanse

Kurs og nettverksmøter

Hvilken kompetanse trenger du som internrevisor? Kompetansetrapp internrevisjon

Introduksjon Virtuelt klasserom
27 Jan 2022 03 Feb 2022

Virtuelt klasserom: Hvordan ta grep på IT-revisjoner, en introduksjon

Dette kurset skal gi enhver internrevisor, fra leder til medarbeider, i stand til å inkludere IT-risikoer i planleggingen samt presentere verktøy som gjør det mulig å inkludere IT som del av revisjonsprosessen.

Fordypning Virtuelt klasserom
08 Feb 2022 08 Feb 2022

Webinarserie: Helhetlig risikostyring

Webinarserie om helhetlig risikostyring med utgangspunkt i diskusjoner basert på erfaringer fra risikostyringsfunksjonen.

Fordypning
09 Feb 2022 09 Feb 2022

Intervjuteknikk med Håkon Haugsbø

Gode spørsmål leder til gode svar. Men hva er et godt spørsmål? Og hvordan kan vi bruke riktig intervjuteknikk for å få mennesker til å åpne opp og dele informasjon?

Nettverksmøte Virtuelt klasserom
16 Feb 2022 16 Feb 2022

Webinar: Revisjon av informasjonssikkerhet

Statlig nettverk inviterer til digitalt medlemsmøte om revisjon av informasjonssikkerhet.

Fordypning Virtuelt klasserom
22 Feb 2022 22 Feb 2022

Virtual classroom: CIA Part 1

CIA Preparation Course

Fordypning Virtuelt klasserom
21 Feb 2022 25 Feb 2022

Virtual Classroom: COSO ERM Certificate Program

The COSO ERM Certificate Program offers you the unique opportunity to learn the concepts and principles of the updated ERM framework and to be prepared to integrate the framework into your organisation’s strategy-setting process to drive business performance.

Fordypning Virtuelt klasserom
02 Mar 2022 03 Mar 2022

Virtual classroom: Change and Project Assurance workshop

This virtual course will share best practices in project assurance and then give you insights to benchmark and enhance your current approach to project assurance/auditing.

Fordypning Virtuelt klasserom
16 Mar 2022 16 Mar 2022

Lær å håndtere varslingssaker – og menneskene involvert

Praktisk kurs i ledelse og varsling med to eksperter innen fagfeltet.

Fordypning Virtuelt klasserom
21 Mar 2022 22 Mar 2022

Virtual Classroom: Auditing culture

This course will look at cultre in an analytical way and give audit teams a practical set of tools and techniques to audit culture.

Fordypning Introduksjon
05 Apr 2022 06 Apr 2022

Misligheter og granskning

Gi deltakerne god basiskunnskap om hva misligheter er, hvordan misligheter oppdages og metoder for undersøkelse av mistanker.

Filtrer etter

Type

Kategori

Skriv ut side