Kompetanse

Kurs og nettverksmøter

Totaloversikt over alle planlagte kurs og nettverksmøter: Aktiviteter 2020

Hvilken kompetanse trenger du som internrevisor? Kompetansetrapp internrevisjon

Fordypning Introduksjon Virtuelt klasserom
08 Jun 2020 09 Jun 2020

Live digitalt: Misligheter og granskning

Gi deltakerne god basiskunnskap om hva misligheter er, hvordan misligheter oppdages og metoder for undersøkelse av mistanker.

Nettverksmøte
10 Jun 2020 10 Jun 2020

Ordinær generalforsamling

Styret i IIA Norge har gleden av å invitere til ordinær generalforsamling.

19 Jun 2020 19 Jun 2020

Lansering av Compliance-veilederen

Fem år er gått siden den første utgivelsen av Veileder for Compliancefunksjonen. Nå har nettverk Compliance revidert og oppdatert veilederen til å gjenspeile utviklingen av complianceområdet.

e-læring Fordypning
14 Apr 2020 22 Jun 2020

e-læring: How to apply the international standards and take your skills to the next level

What is the main competency of an internal auditor? Find out testing your knowledge in a unique way.

e-læring Introduksjon
02 Jan 2020 24 Jun 2020

E-LÆRING: Introduksjon til internrevisjon

Gjennom dette e-læringskurset får deltagerne en innføring i rollen og det faglige rammeverket til internrevisjonen, samt en forklaring av begreper som er viktige å forstå for en blivende internrevisor.

Fordypning Virtuelt klasserom
29 Jun 2020 03 Jul 2020

Live digital: COSO ERM Certificate Program

The COSO ERM Certificate Program offers you the unique opportunity to learn the concepts and principles of the updated ERM framework and to be
prepared to integrate the framework into your organisation’s strategy-setting
process to drive business performance. Plus, you’ll earn up to 23 hours of CPE.

Fordypning Virtuelt klasserom
06 Jul 2020 10 Jul 2020

Live Digital: COSO Internal Control Certificate Program

This 25,5 credit program takes you through the Framework from start to finish. COSO Internal Control Certificate Program offers you a unique opportunity to develop your expertise in designing, implementing and monitoring a system of internal control and a digital badge to display and share with your
professional network.

Fordypning
11 Sep 2020 11 Sep 2020

Intervjuteknikk med Håkon Haugsbø

Gode spørsmål leder til gode svar. Men hva er et godt spørsmål? Og hvordan kan vi bruke riktig intervjuteknikk for å få mennesker til å åpne opp og dele informasjon?

Introduksjon
22 Sep 2020 24 Sep 2020

Praktisk internrevisjon

I løpet av disse dagene vil vi gi innføring i planlegging, gjennomføring og rapportering av internrevisjonsprosjekter.

Konferanse
21 Okt 2020 23 Okt 2020

ECIIA Conference 2020

The Portuguese Institute of Internal Auditors (IPAI) proudly invites you to join the next 2020 ECIIA European Conference that will take place in Lisbon – Portugal.

Filtrer etter

Type

Kategori

Skriv ut side