Kompetanse

Kurs og nettverksmøter

Hvilken kompetanse trenger du som internrevisor? Kompetansetrapp internrevisjon

Nettverksmøte
31 Mai 2022 31 Mai 2022

Webinar: Compliance & Kaffe – ISO 37001 Ledelsessystem for antikorrupsjon

Hvordan kan din virksomhet eller bedrift bli i stand til å forhindre, oppdage og håndtere korrupsjon og bestikkelser. Hvordan kan dette arbeidet bidra til å bygge tillit til virksomheten og øke omdømmet i markedet?

Nettverksmøte
02 Jun 2022 02 Jun 2022

Webinar: Schrems II – Hvordan etterleve det gjeldende regelverket?

IT-nettverket har invitert Microsoft og to advokatfirma, BDO Advokater og KPMG Law Advokatfirma, til å dele sine innretninger, tolkninger og erfaringer innenfor Schrems II og håndteringer av personopplysninger. 

Konferanse
07 Jun 2022 08 Jun 2022

Årskonferansen 2022

Årets konferanse tar for seg temaer som dreier rundt den usikre tiden som omgir oss. Den røde tråden gjennom konferansen er verdien av tillit og hva dette betyr for organisasjoner og samfunnet generelt. Hvordan kan internrevisjonene være et relevant bidrag i denne konteksten?

Fordypning Virtuelt klasserom
13 Jun 2022 14 Jun 2022

Online: Introduction to Information Systems Auditing

This intensive course provides the perfect starting point for someone new to Information Systems Auditing. This course aligns to the latest standards and best practice approaches and is updated each year.

Fordypning Virtuelt klasserom
20 Jun 2022 24 Jun 2022

Online: COSO Internal Control Certificate Program

COSO Internal Control Certificate Program offers you a unique opportunity to develop your expertise in designing, implementing and monitoring a system of internal control and a digital badge to display and share with your professional network.

e-læring/on-demand
20 Mai 2022 30 Jun 2022

e-læring: Helhetlig risikostyring

Webinarserie om helhetlig risikostyring med utgangspunkt i diskusjoner basert på erfaringer fra risikostyringsfunksjonen.

Fordypning Virtuelt klasserom
04 Jul 2022 08 Jul 2022

Online: COSO ERM Certificate Program

The COSO ERM Certificate Program offers you the unique opportunity to learn the concepts and principles of the updated ERM framework and to be prepared to integrate the framework into your organisation’s strategy-setting process to drive business performance.

Konferanse
18 Jul 2022 20 Jul 2022

IIA International Conference 2022

The IIA’s 2022 International Conference will be held in Chicago, Illinois, and Virtually 18–20 July. 2022’s theme “Winds of Change. Wave of Impact.” sets the stage to share new and forward-looking information and leading practices in the pursuit of excellence in internal audit.

Fordypning Virtuelt klasserom
05 Sep 2022 05 Sep 2022

Online: Internal Audit Analytics – Data & Visualisation – ‘hands-on’

The digitisation of organisations is forcing Internal Auditors to rethink their approach to data and become more ‘hands-on’. This course takes you on a rapid tour of how to get the most out of MS Excel software.

Introduksjon
13 Sep 2022 15 Sep 2022

Praktisk internrevisjon

I løpet av disse dagene vil vi gi innføring i planlegging, gjennomføring og rapportering av internrevisjonsprosjekter.

Filtrer etter

Type

Kategori

Skriv ut side