Kompetanse

Kurs og nettverksmøter

Totaloversikt over alle planlagte kurs og nettverksmøter: Aktiviteter 2020

Hvilken kompetanse trenger du som internrevisor? Kompetansetrapp internrevisjon

e-læring Fordypning
14 Apr 2020 31 Aug 2020

E-LEARNING: How to apply the international standards and take your skills to the next level

What is the main competency of an internal auditor? Find out testing your knowledge in a unique way.

e-læring Introduksjon
02 Jan 2020 31 Aug 2020

E-LÆRING: Introduksjon til internrevisjon

Gjennom dette e-læringskurset får deltagerne en innføring i rollen og det faglige rammeverket til internrevisjonen, samt en forklaring av begreper som er viktige å forstå for en blivende internrevisor.

02 Sep 2020 02 Sep 2020

Digitalt roundtable: Korona & kontekstanalyse – Må strategier og planer endres?

Når virksomhetens miljø og rammevilkår endres, har det konsekvens for vår risikoeksponering og kontrollmiljø. ...

Fordypning
11 Sep 2020 11 Sep 2020

Intervjuteknikk med Håkon Haugsbø

Gode spørsmål leder til gode svar. Men hva er et godt spørsmål? Og hvordan kan vi bruke riktig intervjuteknikk for å få mennesker til å åpne opp og dele informasjon?

Fordypning Virtuelt klasserom
14 Sep 2020 14 Sep 2020

Virtual Classroom: Project Assurance

Crucial to internal audit success is an audit team that can deliver value adding audits in an efficient manner. This requires a good understanding of technical issues, but increasingly a range of softer skills.

Fordypning Virtuelt klasserom
16 Sep 2020 16 Sep 2020

Virtual Classroom: Auditing Culture

The course will cover the important differences between culture, sub-culture and behaviour and the challenges of this as an area to be looked at.

Fordypning Virtuelt klasserom
15 Sep 2020 24 Sep 2020

Virtual Classroom: How internal audit can protect Intellectual Property

Raise IP awareness of Internal auditors, acquire a working knowledge of IP and learn how to incorporate this practical knowledge into your individual audit approach.

Introduksjon
22 Sep 2020 24 Sep 2020

Praktisk internrevisjon

I løpet av disse dagene vil vi gi innføring i planlegging, gjennomføring og rapportering av internrevisjonsprosjekter.

Fordypning Virtuelt klasserom
21 Sep 2020 25 Sep 2020

Virtual Classroom: COSO ERM Certificate Program

The COSO ERM Certificate Program offers you the unique opportunity to learn the concepts and principles of the updated ERM framework and to be prepared to integrate the framework into your organisation’s strategy-setting process to drive business performance.

Fordypning Introduksjon Virtuelt klasserom
08 Okt 2020 08 Okt 2020

Sentrale elementer innen effektiv compliance

Kurset baseres på innhold i Veilederen for Compliancefunksjonen 2020, samt praktiske case og gruppearbeid på s...

Filtrer etter

Type

Kategori

Skriv ut side