Kompetanse

Kurs og nettverksmøter

Totaloversikt over alle planlagte kurs og nettverksmøter: Aktiviteter 2021 (sist oppdatert januar 2021)

Hvilken kompetanse trenger du som internrevisor? Kompetansetrapp internrevisjon

Fordypning Introduksjon Virtuelt klasserom
13 Apr 2021 14 Apr 2021

Virtuelt klasserom: Misligheter og granskning

Gi deltakerne god basiskunnskap om hva misligheter er, hvordan misligheter oppdages og metoder for undersøkelse av mistanker.

Nettverksmøte
15 Apr 2021 15 Apr 2021

Cybersecurity – hvordan kan internrevisor bistå virksomhetene?

IIA inviterer til webinar om cybersikkerhet for å gi deg litt mer innsikt i dagens risikobilde og aktuelle problemstillinger. Hvordan kan vi som internrevisorer bidra til å redusere risikoen i norske virksomheter?

e-læring/on-demand
16 Apr 2021 22 Apr 2021

Oversikt over alle e-læring/on-demand kurs

På denne siden finner du en samlet oversikt over alle digitale kurs foreningen tilbyr som du kan ta når du selv måtte ønske.

Nettverksmøte
23 Apr 2021 23 Apr 2021

Webinarserie: Fremtidens internrevisjon del 2

Mange internrevisjoner har allerede startet reisen. I takt med et stadig mer komplekst risiko- og utfordringsbilde, har det aldri vært mer relevant for internrevisjoner å re-vurdere sin tilnærming for å tilføre størst mulig verdi.

Nettverksmøte
29 Apr 2021 29 Apr 2021

Webinar: Audit & Assurance of sustainability information

Driven by the renewed political focus on combatting climate change around the world and the Green Recovery, sustainability reporting is gaining momentum, pushed by stakeholders’ ever-rising demands for more transparent and better communication regarding the sustainability practices, initiatives and performance of companies and organisations.

Konferanse Virtuelt klasserom
04 Mai 2021 05 Mai 2021

Virtual Classroom: GRC 2021

The result of a fruitful co-operation between The IIA Sweden, Compliance Forum, ISACA and SWERMA, the GRC Conference brings together hundreds of professionals, world-class speakers, senior executives and suppliers within governance, risk and compliance.

Fordypning Virtuelt klasserom
03 Mai 2021 07 Mai 2021

Virtual Classroom: COSO ERM Certificate Program

The COSO ERM Certificate Program offers you the unique opportunity to learn the concepts and principles of the updated ERM framework and to be prepared to integrate the framework into your organisation’s strategy-setting process to drive business performance.

Introduksjon Virtuelt klasserom
22 Mar 2021 14 Mai 2021

Virtual Classroom: Internal Audit Practitioner learning program

The Internal Audit Practitioner designation has been designed to be the first step to becoming professionally qualified and provides access to the CIA for non-graduates.

Nettverksmøte
21 Mai 2021 21 Mai 2021

Webinarserie: Fremtidens internrevisjon del 3

Mange internrevisjoner har allerede startet reisen. I takt med et stadig mer komplekst risiko- og utfordringsbilde, har det aldri vært mer relevant for internrevisjoner å re-vurdere sin tilnærming for å tilføre størst mulig verdi.

Nettverksmøte
11 Jun 2021 11 Jun 2021

Webinarserie: Fremtidens internrevisjon del 4

Mange internrevisjoner har allerede startet reisen. I takt med et stadig mer komplekst risiko- og utfordringsbilde, har det aldri vært mer relevant for internrevisjoner å re-vurdere sin tilnærming for å tilføre størst mulig verdi.

Filtrer etter

Type

Kategori

Skriv ut side