Kompetanse

Kurs og nettverksmøter

Totaloversikt over alle planlagte kurs og nettverksmøter: Aktiviteter 2020

Hvilken kompetanse trenger du som internrevisor? Her finner du en oversikt over hvilke kurs kunnskapstrappen fra ny til mer erfaren internrevisor omfatter: Kompetansetrapp internrevisjon

e-læring
29 Feb 2020 29 Feb 2020

How to apply the international standards and take your skills to the next level.

What is the main competency of an internal auditor? Find out testing your knowledge in a unique way.

Nettverksmøte
05 Mar 2020 05 Mar 2020

Hvordan revidere sosiale medier?

Digitalisering og sosiale medier har forandret dynamikken i kunders og brukeres engasjement, fra tidligere enveis til dagens interaktive kommunikasjon. Vi forventer en sømløs og personlig kommunikasjon i alle kanaler med meningsfull interaktivitet.

Introduksjon
16 Mar 2020 17 Mar 2020

Misligheter og granskning

Gi deltakerne god basiskunnskap om hva misligheter er, hvordan misligheter oppdages og metoder for undersøkelse av mistanker.

Nettverksmøte
24 Mar 2020 24 Mar 2020

Compliance & Kaffe: Kan vi ‘dytte’ mer for å øke grad av etterlevelse?

Hvordan motivere ansatte til å foreta gode, etiske valg og vurderinger? Har Compliance noe å lære av adferdsøkonomi?

Nettverksmøte
27 Mar 2020 27 Mar 2020

Revisjon av tilskuddsforvaltning

Internrevisjonen i to virksomheter deler sine nylige erfaringer med revisjon av tilskudd. Kort om regelverk av DFØ, case og diskusjon.

Fordypning
16 Apr 2020 16 Apr 2020

Process Mining Workshop

What is process mining and who is it for? In this workshop we will explain this in detail and give you examples of actual cases and the opportunity to try process mining yourself guided by our trainers.

Fordypning
21 Apr 2020 21 Apr 2020

Lær å håndtere varslingssaker – og menneskene involvert

Praktisk kurs i ledelse og varsling med to eksperter innen fagfeltet.

Fordypning
28 Apr 2020 28 Apr 2020

Artificial Intelligence in controls & audit

AI technology plays a vital and evolving role in how we understand and interact with the world around us. What does AI mean for auditors?

e-læring Introduksjon
02 Jan 2020 23 Mai 2020

E-LÆRING: Introduksjon til internrevisjon

Gjennom dette e-læringskurset får deltagerne en innføring i rollen og det faglige rammeverket til internrevisjonen, samt en forklaring av begreper som er viktige å forstå for en blivende internrevisor.

Konferanse
25 Mai 2020 26 Mai 2020

Årskonferansen 2020

Mye å forholde seg til? Vi setter fokus på sentrale temaer som grønn omstilling, sosial manipulasjon, AI, menneskerettigheter og etikk. Sjekk ut programmet og meld deg på.

Filtrer etter

Type

Kategori

Skriv ut side