Kompetanse

Kurs og nettverksmøter

Totaloversikt over alle planlagte kurs og nettverksmøter: Aktiviteter 2021 (sist oppdatert januar 2021)

Hvilken kompetanse trenger du som internrevisor? Kompetansetrapp internrevisjon

Fordypning Virtuelt klasserom
09 Mar 2021 09 Mar 2021

Lær å håndtere varslingssaker – og menneskene involvert

Praktisk kurs i ledelse og varsling med to eksperter innen fagfeltet.

Fordypning Virtuelt klasserom
10 Mar 2021 10 Mar 2021

PS2D (betalingstjenestedirektivet)

Det er en stund siden PSD2 (betalingstjenestedirektivet) trådte i kraft – hvordan er den nye hverdagen?

Nettverksmøte
11 Mar 2021 11 Mar 2021

Veileder for Virksomhetsstyring

Vi er stolte av å kunne invitere til lanseringen av den første utgaven av Veileder for virksomhetsstyring!

Nettverksmøte
17 Mar 2021 17 Mar 2021

Økt modenhet på styring og kontroll

Hvordan kan internrevisjonen og andre kontrollfunksjoner bidra til å øke modenhet på intern styring og kontroll i virksomheten?

Nettverksmøte
19 Mar 2021 19 Mar 2021

Webinarserie: Fremtidens internrevisjon del 1

Mange internrevisjoner har allerede startet reisen. I takt med et stadig mer komplekst risiko- og utfordringsbilde, har det aldri vært mer relevant for internrevisjoner å re-vurdere sin tilnærming for å tilføre størst mulig verdi.

Konferanse e-læring
20 Feb 2021 24 Mar 2021

e-læring: Sosial manipulasjon og digitale utfordringer – Hvordan kan vi forholde oss objektivt?

Vi lever i en tid hvor krav og standarder til internrevisors objektivitet er under press. Annerledes og vanskelige intervjusituasjoner, digital informasjon som stjeles og misbrukes, og stormakter og selskaper som fordreier virkeligheten er bare noen av utfordringene.

e-læring
01 Mar 2021 01 Apr 2021

e-learning: Developing the Audit Plan

The audit plan shouldn’t just be about the audit plan, it’s a key opportunity to strengthen relationships with key stakeholders. It also “sets the stage” for many of the things the internal audit function does and how it is perceived.

Fordypning Introduksjon Virtuelt klasserom
13 Apr 2021 14 Apr 2021

Misligheter og granskning

Gi deltakerne god basiskunnskap om hva misligheter er, hvordan misligheter oppdages og metoder for undersøkelse av mistanker.

Nettverksmøte
23 Apr 2021 23 Apr 2021

Webinarserie: Fremtidens internrevisjon del 2

Mange internrevisjoner har allerede startet reisen. I takt med et stadig mer komplekst risiko- og utfordringsbilde, har det aldri vært mer relevant for internrevisjoner å re-vurdere sin tilnærming for å tilføre størst mulig verdi.

Konferanse
29 Apr 2021 29 Apr 2021

Ledernettverk finans

Lukket fagseminar for medlemmer av ledernettverk finans.

Filtrer etter

Type

Kategori

Skriv ut side