Generelle betingelser

Påmelding
Du får en automatisk bekreftelse av påmelding når du melder deg på via nettsiden. Vi sender deg en mail som bekrefter at du er påmeldt aktiviteten to uker i forkant. Vi forbeholder oss retten til å kunne avlyse kurs ved f.eks. for lav oppslutning.

Avmelding kurs/seminarer/møter med deltakeravgift. Avmelding må skje skriftlig. Det vil ved avmeldinger etter påmeldingsfristen kreves et gebyr på kr. 500.- til dekning av administrasjonskostnader. Senere avmelding enn 7 dager før kursstart blir belastet 50% av kursavgiften. Legitimert fravær (f.eks. sykemelding) behandles særskilt. Avmelding på kursdagen (møtedag), eller ev. uteblivelse, medfører full avgift.

Avmelding konferanser
Avmelding må skje skriftlig. Avmelding etter påmeldingsfristen og fram til en uke før konferansestart belastes med 50% av konferanseavgiften. Senere avmelding enn 7 dager før konferansestart blir belastet full avgift.
Legitimert fravær (f.eks. sykemelding) behandles særskilt.

Kurs- og konferansavgift
Avgiftene ved arrangementer i regi av IIA Norge inkluderer dokumentasjon, lokalleie, lunsj, drikke, kaffepauser o.l.

Faktura for kurs-/konferanseavgift sendes etter påmeldingsfristens utløp.
Eventuelt hotellrom gjøres opp av den enkelte direkte med hotellet.

Kursmateriell
Deltakeroversikter, timeplan og kursdokumentasjon vil vanligvis bli utlevert ved kursstart, eller bli gjort tilgjengelig på våre nettsider. Dersom det skulle være behov for å ta med seg noe støttemateriell, vil dette bli opplyst særskilt.

IIA Norge er medlem av Akademisk Studieforbund