Gjennom diplomering og sertifisering kan internrevisor, arbeidsgiver og brukere av internrevisjonens tjenester, få bekreftet at internrevisjonen holder et høyt faglig nivå.

Internrevisjon er en profesjon som setter store krav til utøveren.

«Til bredde i fagkunnskap, kvalitet i utøvelse, balanse i faglig skjønn og personlig integritet.»

Bli Diplomert internrevisor på BI

Gjennom Executive Master of Management-programmet «Governance: risikostyring, compliance og internrevisjon» på Handelshøyskolen BI, kan man oppnå tittelen Diplomert internrevisor. Studiet gjennomføres som en kombinasjon av studiesamlinger og selvstudium, og avsluttes med eksamen og en prosjektoppgave.

Programmet er aktuelt for de som vil lærer hvordan risikostyring, compliance og internrevisjon bidrar til måloppnåelse og god virksomhetsstyring. Studentene får innsikt i hvordan digitalisering påvirker styring og kontroll. Tidsaktuelle temaer som cybersikkerhet, integrert rapportering, outsourcing, hvitvasking og anti-korrupsjon, omfattes av programmet.

IIA Norge administrerer også Certified Internal Auditor og Certification in Risk Management Assurance på vegne av The Institute of Internal Auditors.

Les mer