Annonsering og sponsormuligheter

Annonser ledige stillinger

Annonse på nettsiden
Ledige stillinger annonseres på forsiden hvor virksomhet, søknadsfrist og stillingsbetegnelse fremkommer. Mer utfyllende informasjon finnes på underliggende sider. Annonsen vil bli tagget som internrevisjon, risikostyring eller compliance og vises på sider med relatert innhold. Samtidig vil annonsen bli videreformidlet på Facebook, LinkedIn og Twitter. Annonsen ligger til stillingsfristen utløper.
Pris: kr. 4 000,- + mva.

Konferansestand
GRUNNPAKKEN kr 20 000 + mva inkluderer:
– Standplass i utstillingsområdet inkludert bord og duk.
– En deltaker fra virksomheten kan delta vederlagsfritt på hele konferansen og det sosiale programmet.
– Logo på IIA Norges konferanseside med link til egen nettside.

HOVESPONSOR kr 50 000 + mva (eksklusiv avtale til en tilbyder fra konsulentsiden og en tilbyder fra verktøy-siden (GRC-systemer):
– Alt som GRUNNPAKKEN over inkluderer.
– Prioritert plass i utstillingsområdet.
– Ytterligere en deltaker fra virksomheten kan delta gratis.
– Banner på scenen.
– Logo på deltakernes navneskilt.
– En presentasjon i plenum.

Andre sponsormuligheter
Avtale som innebærer en årlig hovedsponsorrolle er mulig å inngå etter egen avtale. En pakkekombinasjon av løsninger kan avtales særskilt.

Ta kontakt med post@iia.no.