Kompetanse

Kurs og nettverksmøter

Totaloversikt over alle planlagte kurs og nettverksmøter: Aktiviteter 2020

Hvilken kompetanse trenger du som internrevisor? Kompetansetrapp internrevisjon

Fordypning Virtuelt klasserom
02 Jun 2020 03 Jun 2020

Live digital: Lean and agile audit in the COVID era

If you have been thinking about lean/agile ways of working, now is the time to bring this into practice and we can help with this one-day virtual course.

Fordypning Virtuelt klasserom
03 Jun 2020 04 Jun 2020

Live digital: Assurance mapping

We are increasingly looking for more for less from internal audit and this increasingly requires that we are “joined up” with what others are doing.

Nettverksmøte Virtuelt klasserom
04 Jun 2020 04 Jun 2020

Virtuelt ledernettverksmøte

Tema for møtet vil være status for den enkelte revisjonsenhet i ledernettverket vedrørende håndtering av Covid 19 situasjon med påfølgende erfaringsutveksling og diskusjon.

Fordypning Introduksjon Virtuelt klasserom
08 Jun 2020 09 Jun 2020

Live digitalt: Misligheter og granskning

Gi deltakerne god basiskunnskap om hva misligheter er, hvordan misligheter oppdages og metoder for undersøkelse av mistanker.

Fordypning Virtuelt klasserom
11 Jun 2020 11 Jun 2020

Live digitalt: Lær å håndtere varslingssaker – og menneskene involvert

Praktisk kurs i ledelse og varsling med to eksperter innen fagfeltet.

Fordypning Virtuelt klasserom
29 Jun 2020 03 Jul 2020

Live digital: COSO ERM Certificate Program

The COSO ERM Certificate Program offers you the unique opportunity to learn the concepts and principles of the updated ERM framework and to be
prepared to integrate the framework into your organisation’s strategy-setting
process to drive business performance. Plus, you’ll earn up to 23 hours of CPE.

Filtrer etter

Type

Kategori

Skriv ut side