job Fysisk kurs

Fysisk: Praktisk internrevisjon

I løpet av disse dagene vil vi gi innføring i planlegging, gjennomføring og rapportering av internrevisjonsprosjekter.

I løpet av disse dagene vil vi gi innføring i planlegging, gjennomføring og rapportering av internrevisjonsprosjekter. Ved hjelp av case og diskusjoner vises god praksis for gjennomføring av enkeltprosjekter, men også knytningen til virksomhetens helhetlige risikostyring, revisjonens årsplan og rapportering til ledelsen og styret berøres i kurset.

Formål med kurset:
Gi deltakerne forståelse for hele revisjonsprosessen, med hovedvekt på praktisk gjennomføring av det enkelte revisjonsprosjekt. Dette oppnås gjennom en kombinasjon av forelesning og praktiske eksempler, diskusjoner og gruppearbeid.

Kurset dekker:
Praktisk gjennomføring av det enkelte revisjonsprosjekt, herunder:
– Planlegging
– Gjennomføring
– Rapportering
– Oppfølging
– Dokumentasjon
– Kvalitetssikring

Kurset vil også gi deltagerne forståelse for koblingen til risikodrevet årsplanlegging, rapportering til ledelsen og styret og omtale spesielle forhold relatert til IT- og mislighetsrevisjon.

Presenteres av:
Roar Frøystad, CIA, Equinor ASA
Sissel Margrethe Korshavn, Diplomert internrevisor, Helsedirektoratet
Wilhelm Kavli, Diplomert internrevisor, IIA Norge

Kurset egner seg for:
Alle som ønsker seg helhetlig oversikt over innholdet i, og sammenhengen mellom, elementene i et godt planlagt, gjennomført og rapportert internrevisjonsprosjekt.

Krav til forkunnskaper:
Kunnskap om profesjonens etiske regler og standarder tilsvarende IIAs e-læringskurs ”Introduksjon til internrevisjon”. Kurset inngår som basiskompetanse for internrevisorer.

Vedlikeholdspoeng (CPE):
Gjennomføring av kurset gir 21 CPE-poeng for CIA og Diplomert Internrevisor.

Dette er et kurs som settes opp en gang i året. Neste kurs avvikles september 2024.

Kommentarer fra deltakere på tidligere kurs:

  • Dette var et godt kurs og det var god motivasjon blant deltakerne helt til slutten.
  • Veldig god kombinasjon av foredragsholdere – de utfylte og supplerte hverandre særs godt.
  • Jeg er helt ny i denne prosesjonene. Jeg fikk mange knagger og praktiske eksempler å henge teorien på. Jeg likte at forsamlingen var fragmentert ved ulik bakgrunn og erfaringsgrunnlag. Det samme gjelder foreleserne, det bidro til å fremme diskusjon og utveksling av erfaring.

Denne aktiviteten har gått ut