Kompetanse

Kurs og nettverksmøter

Totaloversikt over alle planlagte kurs og nettverksmøter: Aktiviteter 2021 (sist oppdatert januar 2021)

Hvilken kompetanse trenger du som internrevisor? Kompetansetrapp internrevisjon

Konferanse e-læring
20 Feb 2021 24 Mar 2021

e-læring: Sosial manipulasjon og digitale utfordringer – Hvordan kan vi forholde oss objektivt?

Vi lever i en tid hvor krav og standarder til internrevisors objektivitet er under press. Annerledes og vanskelige intervjusituasjoner, digital informasjon som stjeles og misbrukes, og stormakter og selskaper som fordreier virkeligheten er bare noen av utfordringene.

e-læring
01 Mar 2021 01 Apr 2021

e-learning: Developing the Audit Plan

The audit plan shouldn’t just be about the audit plan, it’s a key opportunity to strengthen relationships with key stakeholders. It also “sets the stage” for many of the things the internal audit function does and how it is perceived.

Nettverksmøte e-læring
01 Mai 2020 01 Des 2021

The IIA Webinar Playback Library

Webinars may vary but are generally one hour in length. To receive CPE credit, you must complete an attestation that you viewed the webinar playback in its entirety.

e-læring Introduksjon
21 Apr 2021 02 Des 2021

E-LÆRING: Introduksjon til internrevisjon

Gjennom dette e-læringskurset får deltagerne en innføring i rollen og det faglige rammeverket til internrevisjonen, samt en forklaring av begreper som er viktige å forstå for en blivende internrevisor.

e-læring Fordypning
02 Jun 2021 29 Des 2021

E-LEARNING: How to apply the international standards and take your skills to the next level

What is the main competency of an internal auditor? Find out testing your knowledge in a unique way.

e-læring
07 Apr 2021 30 Des 2021

IIA Training OnDemand

Explore a suite of globally applicable courses available on an online platform — from the fundamentals to the future-focused. Schedule IIA Training OnDemand and learn from the leader.

Filtrer etter

Type

Kategori

Skriv ut side