job e-kurs/on-demand

E-læring: Sosial manipulasjon og digitale utfordringer – Hvordan kan vi forholde oss objektivt?

Vi lever i en tid hvor krav og standarder til internrevisors objektivitet er under press. Annerledes og vanskelige intervjusituasjoner, digital informasjon som stjeles og misbrukes, og stormakter og selskaper som fordreier virkeligheten er bare noen av utfordringene.

Tema for dette webinaret (on-demand) er Sosial manipulasjon og digitale utfordringer – hvordan forholde oss objektivt? Et høyaktuelt tema både privat- og i jobbsammenheng. Dette er et redigert opptak på 2,5 timer fra Vinterkonferansen 14. januar 2021.

Sosial manipulasjon utnytter menneskelig kontakt og sosiale evner for å få tak i eller påvirke informasjon; en form for «menneskelig informasjonssvindel». Forretningshemmeligheter, personopplysninger og informasjon om IT-systemer kan være verdifulle for andre og misbrukes til svindel eller kriminelle handlinger.

Fake news omhander nyhetsliknende opplysninger med uriktig, mangelfullt eller villedende innhold eller med falsk avsender som noen med vilje lager og sprer gjennom ulike nyhetskanaler og sosiale medier. Det kan omfatte sensasjonsjournalistikk, politisk propaganda og andre typer desinformasjon, men gjelder særlig artikler og innlegg som utgir seg for å være nøytralt nyhetsstoff, men som egentlig er knyttet til skjulte påvirkningskampanjer.

Subjektiv og objektiv sannhet: I filosofi er objektivitet begrepet sannhet uavhengig av individuell subjektivitet. Vitenskapelig objektivitet refererer til evnen til å dømme uten fordommer eller ytre innflytelse. Internrevisorer avgir objektive og uavhengige bekreftelser, men hvor lett er det egentlig å forholde seg objektivt og å unngå være forutinntatt når vi bombarderes av inntrykk i sosiale medier, fra kollegaer, venner, familie, gjennom opparbeide verdier, ytre påvirkninger – vi påvirkes dessverre mer enn vi tror selv.

Vedlikeholdspoeng/CPE

Du får 3 vedlikeholdspoeng for deltakelse inklusive to etikkpoeng.

Les mer

jan 14, 2021

Program

Introduksjon og refleksjon til dagens tematikk

Håkon Haugsbø, konferansier og fasilitator

Den andre pandemien: Falske nyheter og desinformasjon

Kristoffer Egeberg, journalist og faktasjekker

Når likes trumfer sannhet: Er digitalisering egentlig en god?

Hanne Eggen Røislien, forsker i Cyberforsvaret

Intervjusituasjonen og menneskers begrensede evner til å forholde seg objektivt

Asbjørn Rachlew, politioverbetjent og avhørsinstruktør

Refleksjon og diskusjon med dagens forelesere og eventuelt kommentarer og spørsmål fra den digitale salen.

Ledet av Håkon Haugsbø

Forelesere

Håkon Haugsbø

Håkon Haugsbø

Konferansier og fasilitator

Norsk programleder og erfarne gravejournalisten blant annet kjent for sine nærgående intervjuer i NRK Brennpunkt der han både kan være skarp i tonen og mild og morsom i formen.

Asbjørn Rachlew

Asbjørn Rachlew

Politioverbetjent og avhørsinstruktør

En av Norges fremste innen etterforskning og avhørsteknikk gir deg verktøy til profesjonell samtale- og intervjuteknikk.

Kristoffer Egeberg

Kristoffer Egeberg

Journalist og faktasjekker

Journalist og redaktør for faktasjekknettstedet Faktisk.no, den første dedikerte faktasjekkorganisasjonen i Norge, et unikt samarbeid mellom seks av landets største mediehus. I 2015 vant Egeberg SKUP-prisen og International Reporters pris for avsløringer om «Nigeria-båtene», om Forsvarets tilslørte fartøyhandel med paramilitære selskaper i Vest-Afrika.

Hanne Eggen Røislien

Hanne Eggen Røislien

Forsker i Cyberforsvaret

Seniorforsker og rådgiver i Cyberforsvaret. Hun er også tilknyttet Institutt for Forsvarsstudier og Army Cyber Institute ved West Point. Hun jobber særlig med temaer som omhandler cybersikkerhetskultur, den menneskelige faktoren i cyber, samt organisasjonsendringer innen cyberdomenet for et mer fremtidsrettet forsvar.

Dagskonferanse