Etiske regler og standarder for internrevisjon

Last ned gratis PDF

The International Professional Practices Framework (IPPF) er internrevisjonens rammeverk som er laget for å gjøre hele spekteret av faglige retningslinjer og beste praksis lett tilgjengelige for internrevisorer. Rammeverket består av en obligatorisk del som alle medlemmer av IIA Norge aksepterer å følge når de melder seg inn i foreningen, og en del som består av anbefalinger.

Den obligatoriske delen er gjengitt i sin helhet i denne trykksaken:

  • Internrevisjonens formål
  • Definisjon av internrevisjon
  • Kjerneprinsipper for profesjonell utøvelse av internrevisjon
  • Etiske regler
  • Standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon