job Fordypning

Webinarserie: Helhetlig risikostyring

Webinarserie om helhetlig risikostyring med utgangspunkt i diskusjoner basert på erfaringer fra risikostyringsfunksjonen.

I denne webinarserien vil vi ta opp forskjellige temaer relatert til helhetlig risikostyring. Formatet vil ta utgangspunkt i dialog og diskusjon mellom Petter Kapstad (Equinor) og Martin Stevens (Gjensidige). Grunnet pandemien vil seansene foregå på Teams med mulighet for tilhørerne å reise spørsmål og delta direkte i diskusjonen. Vi åpner opp for fysisk deltakelse, i tillegg til den digitale, så fort Covid-restriksjoner tillater dette. Eventuelle presentasjoner i løpet av møtet vil sendes til deltagerne etter hvert møte.

Til hvert Teamsmøte settes det av 1,5 timer i månedene januar til april 2022.

Temaene som behandles er:

  1. Hvordan bør styret involvere seg i risikostyring? Tirsdag 18. januar fra 08.30 – 10.00
    Fikk du ikke med deg denne modulen? Da kan den sees i opptak.
  2. Strategiske risikoer – kan de styres? Tirsdag 8. februar fra 08.30 – 10.00
  3. Verdi og betydning av risikostyring i småbedrifter. Tirsdag 15. mars fra 08.30 – 10.00
  4. Dette er ikke helhetlig risikostyring. Tirsdag 5. april fra 08.30 – 10.00

Delta på hele webinarserien for kr 2 500 (3 500 for ikke-medlemmer).
Du kan også delta på enkeltmoduler for kr 700 (1 000 for ikke-medlemmer).

Kurspåmelding modulbasert

    Kryss av for om du ønsker å delta på hele webinarmodulen eller enkeltdeler.