job e-kurs/on-demand

E-læring: Helhetlig risikostyring

Webinarserie om helhetlig risikostyring med utgangspunkt i diskusjoner basert på erfaringer fra risikostyringsfunksjonen.

I denne webinarserien tar vi ta opp forskjellige temaer relatert til helhetlig risikostyring. Dette er et opptak av samtalene, dialogen og diskusjon mellom Petter Kapstad (Equinor) og Martin Stevens (Gjensidige).

Temaene som behandles er:

  1. Hvordan bør styret involvere seg i risikostyring? Tirsdag 18. januar fra 08.30 – 10.00
  2. Strategiske risikoer – kan de styres? Tirsdag 8. februar fra 08.30 – 10.00
  3. Verdi og betydning av risikostyring i småbedrifter. Tirsdag 15. mars fra 08.30 – 10.00
  4. Dette er ikke helhetlig risikostyring. Tirsdag 5. april fra 08.30 – 10.00

Du vil få tilgang til presentasjoner og opptak ved bestilling.

Pris

Hele webinarserien: kr 2 000 + mva for medlemmer og 3 000 + mva for andre.
En modul: kr 600 + mva for medlemmer og 800 + mva for andre.

Kurspåmelding modulbasert

    Kryss av for om du ønsker å delta på hele webinarmodulen eller enkeltdeler.