job e-læring/on-demand

e-læring: Hvordan ta grep på IT-revisjoner, en introduksjon

Dette kurset skal gi enhver internrevisor i stand til å inkludere IT-risikoer i planleggingen samt presentere verktøy som gjør det mulig å inkludere IT som del av revisjonsprosessen.

Forstår du virksomhetens IT-risikoer? Hvordan integrere IT-risiko i revisjonsuniverset? Hvordan kommer du i gang med revisjon av disse risikoene? Hvor går trenden og hva gir dette av utfordringer? Dette og mye mer skal vi forsøke å belyse, diskutere og finne svar på gjennom denne ene dagen.

Formål med kurset:

Dette kurset skal gjøre enhver internrevisor, fra leder til medarbeider, i stand til å inkludere IT-risikoer i planleggingen samt presentere verktøy som gjør det mulig å inkludere IT som del av revisjonsprosessen.

Fokusområder:

  • Introduksjon til revisjonsstandarder og rammeverk (0-24:22)
  • Trender og IT-risikoer (24:22 – 47:40)
  • IT-generelle kontroller – rammeverk (47:40 – 1:43:00)
  • Praktisk revisjon av utvalgte IT-prosesser (cybersecurity) 1:43:00 – 2:31:00)
  • Trusselbildet med fokus på cyber i flere dimensjoner inklusive gjennomgang av veileder med kontrollpunkter (2:31:00 – 3:26:35)
  • Praktisk bruk av verktøy (3:26:35 – 4:19:00)
  • Oppsummering (4:19:00 – 4:24:00)

Dette kurset er redigert og komprimert fra 1 dag fysisk samling til 4 timer og 30 minutter digital gjennomgang. Du får tilsendt lenke til opptak og foiler.

Målgruppe:

Den primære målgruppen for seminaret er den alminnelige internrevisor, metodeansvarlige og ledere.

Krav til forkunnskaper:

Ingen. Kurset inngår som del av grunnopplæringen for enhver internrevisor.

Vedlikeholdspoeng:

Deltakelse gir 5 CPE-poeng for CIA, CRMA og Diplomert internrevisor.

Forelesere: Kurset arrangeres i regi av IT-nettverket.
Årets gjesteforeleser: Terje Aleksander Fjeldvær, leder for DNB Financial Cyber Crime Center. Terjes presentasjon dekker cybert i flere dimensjoner og er like relevant for alle, ikke bare finanssektoren. Han vil også gjennomgå en veileder som inneholder forslag til kontrollpunkter en organisasjon bør tenke på.

Kurspåmelding