job e-læring/on-demand

E-læring: Hvordan ta grep på IT-revisjoner, en introduksjon

Dette kurset skal gi enhver internrevisor i stand til å inkludere IT-risikoer i planleggingen samt presentere verktøy som gjør det mulig å inkludere IT som del av revisjonsprosessen.

Forstår du virksomhetens IT-risikoer? Hvordan integrere IT-risiko i revisjonsuniverset? Hvordan kommer du i gang med revisjon av disse risikoene? Hvor går trenden og hva gir dette av utfordringer? Dette og mye mer skal vi forsøke å belyse, diskutere og finne svar på gjennom denne ene dagen.

Formål med kurset:

Dette kurset skal gjøre enhver internrevisor, fra leder til medarbeider, i stand til å inkludere IT-risikoer i planleggingen samt presentere verktøy som gjør det mulig å inkludere IT som del av revisjonsprosessen.

Fokusområder:

Modul 1

  • Introduksjon til revisjonsstandarder og rammeverk (0-37:07)
  • Trender og IT-risikoer (37:08 – 58:20)
  • IT-generelle kontroller – rammeverk (58:21 – 1:54:40)
  • Praktisk revisjon av utvalgte IT-prosesser (cybersecurity) 1:54:40 – 2:53)

Modul 2

  • Trusselbildet med fokus på cyber i flere dimensjoner (0 – 53:45)
  • Praktisk bruk av verktøy – eksemplifisert ved Identity Access Management og Change Management (37:07 – 01:51:24)

Dette kurset er redigert og komprimert fra 2 halve dager til 1 dag fysisk samling til 4 timer og 45 minutter digital gjennomgang. Du får tilsendt lenke til opptak og foiler.

Målgruppe:

Den primære målgruppen for seminaret er den alminnelige internrevisor, metodeansvarlige og ledere.

Krav til forkunnskaper:

Ingen. Kurset inngår som del av grunnopplæringen for enhver internrevisor.

Vedlikeholdspoeng:

Deltakelse gir 5 CPE-poeng for CIA, CRMA og Diplomert internrevisor.

Forelesere: Kurset arrangeres i regi av IT-nettverket. Gjesteforeleser fra DNBs Financial Cyber Crime Center (FC3).

Kurspåmelding