Kompetanse

Kurs og nettverksmøter

Totaloversikt over alle planlagte kurs og nettverksmøter: Aktiviteter 2021 (sist oppdatert januar 2021)

Hvilken kompetanse trenger du som internrevisor? Kompetansetrapp internrevisjon

Nettverksmøte
11 Mar 2021 11 Mar 2021

Veileder for Virksomhetsstyring

Vi er stolte av å kunne invitere til lanseringen av den første utgaven av Veileder for virksomhetsstyring!

Nettverksmøte
17 Mar 2021 17 Mar 2021

Økt modenhet på styring og kontroll

Hvordan kan internrevisjonen og andre kontrollfunksjoner bidra til å øke modenhet på intern styring og kontroll i virksomheten?

Nettverksmøte
19 Mar 2021 19 Mar 2021

Webinarserie: Fremtidens internrevisjon del 1

Mange internrevisjoner har allerede startet reisen. I takt med et stadig mer komplekst risiko- og utfordringsbilde, har det aldri vært mer relevant for internrevisjoner å re-vurdere sin tilnærming for å tilføre størst mulig verdi.

Nettverksmøte
24 Mar 2021 24 Mar 2021

Compliance & Kaffe: Risikovurdering for misligheter

Kan gode risikovurderinger for misligheter være nyttig verktøy for å bevisstgjøre ansatte, redusere muligheter for å utføre ulovlige handlinger og for å øke oppdagelsesrisikoen? Slik gjør de det i Omsorgsbygg.

Nettverksmøte
23 Apr 2021 23 Apr 2021

Webinarserie: Fremtidens internrevisjon del 2

Mange internrevisjoner har allerede startet reisen. I takt med et stadig mer komplekst risiko- og utfordringsbilde, har det aldri vært mer relevant for internrevisjoner å re-vurdere sin tilnærming for å tilføre størst mulig verdi.

Nettverksmøte
21 Mai 2021 21 Mai 2021

Webinarserie: Fremtidens internrevisjon del 3

Mange internrevisjoner har allerede startet reisen. I takt med et stadig mer komplekst risiko- og utfordringsbilde, har det aldri vært mer relevant for internrevisjoner å re-vurdere sin tilnærming for å tilføre størst mulig verdi.

Nettverksmøte
11 Jun 2021 11 Jun 2021

Webinarserie: Fremtidens internrevisjon del 4

Mange internrevisjoner har allerede startet reisen. I takt med et stadig mer komplekst risiko- og utfordringsbilde, har det aldri vært mer relevant for internrevisjoner å re-vurdere sin tilnærming for å tilføre størst mulig verdi.

Filtrer etter

Type

Kategori

Skriv ut side