job Kvalitet og metode

Nye standarder – konsekvenser og muligheter

De nye globale standarder for internrevisjon ligger på høring frem til 30. mai. Høringsforslaget innebærer omfattende endringer i utforming og detaljeringsgrad.

IIA Norge har satt ned en arbeidsgruppe som har fått i oppgave å se nærmere på høringsforslaget for nye globale standarder for internrevisjon. Arbeidsgruppen består av:

  • Professor Flemming Ruud, PhD. BI (akademia)
  • Professor Jonas Gaudernack, PhD. PwC, (akademia/konsulent)
  • Roar Frøystad, Equinor (privat sektor)
  • Jørgen Midtlyng, Helse Midt RHF (offentlig sektor)
  • Tor Solbjørg, Fag- og metodekomiteen
  • Wilhelm Kavli og Ellen Brataas, sekretariatet

Gruppen inviterte til informasjons- og diskusjonsmøte 19. april for å informere om vesentlige endringer og konsekvenser av de foreslåtte endringene, samt få innspill fra medlemmer til IIA Norges høringssvar. Høringsutkastet ble ikke gjennomgått i detalj, men heller se på det store bildet. Gikk du glipp av møtet kan du se det i sin helhet HER (lyden kan være dårlig de første minuttene) og du kan laste ned presentasjonen HER.

IIA Norge vil avgi et eget svar. I tillegg har alle som ønsker å påvirke hvordan internrevisjonen skal virke i fremtiden mulighet til å avgi sine meninger via en undersøkelse. Denne må besvares innen 30. mai. Høringsutkastet er på hele 108 sider og vi oppfordrer derfor de av våre medlemmer som ønsker å delta i prosessen til å gi seg i kast med forslaget så snart som mulig.

What You NEED to Know About the Proposed Changes to the Standards

On April 18th IIA invited to a webinar about the proposed changes: Experts and technical staff actively involved with the draft will describe notable changes to the Standards and give an overview of the public comment process, including tips for reviewing the draft and responding to the public comment survey. Presenters will elaborate on the organization of the Principles and Standards, new and changing requirements, and new sections such as “Considerations for Implementation” and “Considerations for Evidence of Conformance.” Attendees will learn how the changes will affect the internal audit profession and receive a brief overview of the IPPF Evolution project and next steps. Following the webinar, attendees will be better prepared to respond to the public comment survey.

You can watch the recording HERE.

Annen nyttig informasjon