Aktuelt

Kontroll og sikkerhet English

Mitigating Cyber Threats

The October issue of Tone at the Top explores the five key areas where internal audit can have the most impact on helping organizations mitigate cyber-related risks.

Teknologi Kontroll og sikkerhet Blogg

Revisjon av cybersecurity – en praktisk tilnærming

I introduksjonskurset til IT-revisjon har vi forsøkt å gi deltakerne innsikt i hvordan man kan gå frem ved gjennomføring av et internrevisjonsoppdrag.

Kontroll og sikkerhet

Går bekjempelse av hvitvasking på bekostning av inkludering i det finansielle markedet og global samhandling?

Foreligger det en praksis som hemmer finansiell inkludering, global samhandling og samtidig innebærer utfordringer for personvernet?

Kontroll og sikkerhet

Confronting the Cybersecurity Monster

Cyber risk does not discriminate — it affects organizations of all sizes and in all industries. And global boards and executives don’t consider it a top ten risk just for 2021 — cyber threats are expected to still be a major risk in 2030

Kontroll og sikkerhet

Key questions to expose gaps in board understanding of organizational cyber resiliency

The IIA and EY bring you “The risky six» which asks and answers key questions to determine your organization’s cyber resiliency.

Kontroll og sikkerhet

Auditing Identity and Access Management

This GTAG will help internal auditors understand key terms and how to approach an audit to ensure their organization’s IAM protocols help mitigate potential security and regulatory risks.

Kontroll og sikkerhet Kvalitet og metode

Enterprise Risk Management for Cloud Computing

COSO has provided a detailed road map for incorporating cloud computing into enterprise risk management.

Kontroll og sikkerhet Misligheter

Råd for å redusere bedragerrisiko

DNB kan ikke alene redusere risikoen for at kunder blir utsatt for målrettet angrep eller svindel, men håper at denne artikkelen og tre podcast-episoder kan bidra til å forebygge kriminalitet.

Kontroll og sikkerhet

Schrems II-dommen fra et internrevisjonsperspektiv

Sommeren 2020 avsa EU-domstolen en avgjørelse som har fått stor betydning for overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS (såkalt tredjeland) eller til en internasjonal organisasjon.

Kontroll og sikkerhet

Schrems II stiller omfattende krav til gjennomføring av risikovurderinger

Flere artikler om EU-domstolens avgjørelse i Schrems II har gjennomsyret personvernområdet det siste halvåret. Noe annet hadde vært merkelig sett i lys av en obligatorisk kursendring for deg og meg.

Filtrer etter

Type

Kategori

Skriv ut side