Aktuelt

Kontroll og sikkerhet

Nasjonal risikovurdering om hvitvasking og terrorfinansiering for 2020

Den nasjonale risikovurderingen er en samlet vurdering av trusler, sårbarhet og risiko for hvitvasking og terrorfinansiering i Norge.

Kontroll og sikkerhet English

Security in a Work-From-Home Environment

IT departments face a constant challenge with an ever-evolving threat landscape involving the technology used by employees as they work from home. Do your homework on WFH threats, implement the recommendations, and use the resources.

Kontroll og sikkerhet English

How scared should we be of security in the cloud?

Cloud services bring a momentous opportunity to accelerate business through their ability to quickly scale the business, allowing us to be agile with our resources, and providing new opportunities for collaboration.

Kontroll og sikkerhet Misligheter

EUs varslingsdirektiv

I oktober 2019 vedtok EU et nytt direktiv om vern av personer som varsler om brudd på EU-lovgivning. Medlemstatene har en frist til desember 2021 for å implementere direktivet i nasjonal lovgivning.

Kontroll og sikkerhet

Muligheter og sårbarheter på hjemmekontor

Hvordan holde engasjement og sikre effektivt samarbeid når kontoret er flyttet hjem? Hva betyr den digitale arbeidsplassen for delingskultur, læring, ledelse og arbeidsmiljø?

Kontroll og sikkerhet English

Internal Audit considerations in Response to COVID-19

As organisations adapt to dealing with the initial impact of COVID-19, internal audit functions have an important role to play to continue to provide critical assurance, help advise management and the Board on the shifting risk and controls landscape, and help Anticipate emerging risks.

Kontroll og sikkerhet Blogg

Slik ivaretar du IT-sikkerhet i en sårbar tid

Det har nå vært flere uker med unntakstilstand i Norge grunnet korona-epidemien. En av konsekvensene er at en stor andel av ansatte og ledere nå sitter på hjemmekontor. Hvilke utfordringer rundt IT-sikkerhet har vi sett disse ukene og hvordan kan dere som virksomhet sikre dere mot disse?

Kontroll og sikkerhet English

Third Party Risk Management – Operational Resilience and Data Privacy

Operational resilience and personal data protection are two topics that are high on the agenda of most organizations these days, as the focus on continuous operations and data privacy are being fueled by the disruptive effects of the Corona virus on business and the excitement around the GDPR and the menace of its large fines and with news of personal data leaks spreading on social media at the speed of a Tweet.

Kontroll og sikkerhet Kvalitet og metode

Internal Audit and Pandemics

Internal audit can play a vital role in pandemics from two perspectives. Read IIA Australia’s fact sheet on internal audit and pandemics.

Kontroll og sikkerhet

COVID-19

Grunnet pandemien som herjer har IIA Norge besluttet å utsette alle aktiviteter, foreløpig til over påske.

Filtrer etter

Type

Kategori

Skriv ut side