Aktuelt

Blogg

Droppet ledermøtene – fikk bedre kontakt med ledelsen

Internrevisjonen i UDI har gode erfaringer med månedlige en-til-en-møter med lederne i direktoratet

Kvalitet og metode

Kurs Masternivå: Governance: risikostyring, compliance og internrevisjon

Det er fortsatt ledige plasser på BIs Executive Master med oppstart 4. september.

Podcast

Inside Audit – en podcast fra IIA Belgia

«Inside Audit,» is the new podcast series brought to you by IIA Belgium! Join us as we delve into the captivating world of internal auditing.

Kvalitet og metode English

The role of Internal Audit in ESG in the Banking Sector

Position paper from ECIIA on internal audit’s role in guiding ESG developments in banking.

Kvalitet og metode English

COSO Guidance on Internal Control Over Sustainability Reporting

Key themes to begin or continue journeys toward establishing and maintaining an effective system of internal control over financial and sustainable business information.

Bokanmeldelser

Ikke for å konkurrere – Strategi for fellesskapets tjenere

Hvilke begrep og verktøy kan ledere i offentlig sektor bruke for å formulere oppdrag og utvikle sine strategier?

Blogg

Årskonferansen IIA Norge 2023

Det var mer enn 160 fysiske deltakere i årets konferanse. Denne artikkelen beskriver et utvalg av foredragene.

Strategi

Kjenner du IIA Norges nye satsning «Alternativ vei til diplomering»? 

Så hva går «Alternativ vei til diplomering ut på?» Her følger fem spørsmål med kjappe svar på det.

Kontroll og sikkerhet

DORA: Styrking av digital operasjonell motstandsdyktighet

Hovedutfordringen for finansselskaper er å tilpasse seg DORA-lovgivningen og oppnå digital motstandsdyktighet samtidig som man forbedrer kjernevirksomheten.

Blogg English

Top Operational Risk Priorities 2023

Perpetual topic of embedding and increasing ownership in the first line is yet again topping the chart.

Filtrer etter

Type

Kategori

Skriv ut side