Aktuelt

Blogg

Å hjelpe styret til å spille seg selv gode

Utfordringene for internrevisorer kan være ganske ulike i Norge og USA. Takket være Sarbanes Oxley sliter våre amerikanske venner blant annet med å prioritere andre revisjoner enn regnskapsrevisjon. Dette er en utfordring vi fikk avklart for lenge siden i Norge. En ny undersøkelse fra USA knyttet til Corporate Governance og svakheter føler jeg dog har relevans for oss her på berget også.

Blogg

Compliance at FC Inc.

If you thought you had compliance challenges in your business spare a thought for the compliance employees at FC Inc.

Artikkel Er du klar for holarki
Blogg

Er du klar for holarki?

Det pågår endringer i arbeidslivet. Automatisering betyr også at administrative rutiner endrer seg. Ikke at det er noe nytt; dette har pågått siden EDB gjorde sitt inntog i forretningslivet, men endringshastigheten har økt betydelig.

Strategi Blogg English

Reimagining the Corporate Board

It is often the case that the significance of individual events takes time to become clear in the long arc of history.

""
Blogg

Det man ikke vet, har man ikke vondt av

Som internrevisor vet jeg at kommunikasjon er viktig. Det nytter ikke å ha oppdaget svakheter og forbedringspotensial hvis vi ikke klarer å kommunisere budskapet til ledelsen og styret.

Kvalitet og metode Blogg English

Questions for understanding risk management

The holding of a position on a Board or in a control committee in an organisation is a considerable responsibility and may also lead to personal liability.

Filtrer etter

Type

Kategori

Skriv ut side