Aktuelt

Kvalitet og metode Strategi English

Realize the full potential of artificial intelligence

Applying the COSO Framework and principles to help implement and scale artificial intelligence.

Kvalitet og metode

Climate Change and Environmental Risk

What role could the internal audit play and what tools can be used, what (additional) expertise is required and how to implement it within the internal audit function?

Kvalitet og metode

Assessing Internal Audit Practices

The Internal Audit Foundation is conducting a global research study to better understand internal audit practices and the current relevance and usage of the IPPF and Standards.

Kvalitet og metode

Remote Auditing

This report outlines the benefits of remote auditing, as well as the abilities auditors will need to successfully do their jobs in the post-pandemic environment.

Kontroll og sikkerhet Kvalitet og metode

Enterprise Risk Management for Cloud Computing

COSO has provided a detailed road map for incorporating cloud computing into enterprise risk management.

Kvalitet og metode English

A practical take on agile auditing

Agile auditing, when translated into practical terms, is a simple and straightforward approach to deliver efficient and effective internal audit products.

Kvalitet og metode

Back to basic- førstelinjen må ta kontroll

Vi argumenterer i denne artikkelen for at trelinjemodellen ikke fungerer etter sin hensikt, ved at førstelinjen ikke får et tydelig nok ansvar for å eie og håndtere risiko.

Kvalitet og metode English

Guidelines for Governance

IIA Norway has launched sector independent guidelines for governance which focuses mainly on internal governance.

Kvalitet og metode

Fagforum for dataanalyse og AI i revisjoner

Vi har opprettet et Fagforum for dataanalyserog AI for alle som vil dele sine erfaringer og lære mer om hva andre internrevisjoner gjør på området.

Kvalitet og metode Strategi

Digital transformasjon av butikkrevisjon

Bruk av dataanalyser har effektivisert internrevisjonens arbeid, redusert reisekostnader samt gitt positiv effekt og større innsikt nedover i organisasjonen.

Filtrer etter

Type

Kategori

Skriv ut side