Aktuelt

Kvalitet og metode English

Risk in Focus 2024 – Hot topics for internal auditors

Businesses facing a poly-crisis reveals the result of a survey of 700 Chief Internal Auditors across Europe.

Blogg English

Nye regler for innrapportering av CPE-poeng

Dersom du ikke rapporterer årlige CPE-poeng, risikerer du nå å miste sertifiseringen din!

Blogg

Trenger internrevisjon en rebranding av egen merkevare?

Blir navnet vi bruker på vår profesjon en hemsko for formidling av hva den viktige rollen til internrevisor er?

Blogg

Bærekraftsrapportering

IIA Norge har svart på høringen av NOU 2023: 15 IIA Norge har denne uken avgitt et høringssvar på Finansdep...

Blogg

Godt oppmøte på tillitsvalgtsamlingen 2023

Mandag 4. september ble årets tillitsvalgtsamling i IIA Norge holdt i Riksrevisjonens lokaler i Oslo. Vi var i...

Blogg

Droppet ledermøtene – fikk bedre kontakt med ledelsen

Internrevisjonen i UDI har gode erfaringer med månedlige en-til-en-møter med lederne i direktoratet

Kvalitet og metode

Kurs Masternivå: Governance: risikostyring, compliance og internrevisjon

Det er fortsatt ledige plasser på BIs Executive Master med oppstart 4. september.

Podcast

Inside Audit – en podcast fra IIA Belgia

«Inside Audit,» is the new podcast series brought to you by IIA Belgium! Join us as we delve into the captivating world of internal auditing.

Kvalitet og metode English

The role of Internal Audit in ESG in the Banking Sector

Position paper from ECIIA on internal audit’s role in guiding ESG developments in banking.

Kvalitet og metode English

COSO Guidance on Internal Control Over Sustainability Reporting

Key themes to begin or continue journeys toward establishing and maintaining an effective system of internal control over financial and sustainable business information.

Filtrer etter

Type

Kategori

Skriv ut side