Aktuelt

Kontroll og sikkerhet

Schrems II-dommen fra et internrevisjonsperspektiv

Sommeren 2020 avsa EU-domstolen en avgjørelse som har fått stor betydning for overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS (såkalt tredjeland) eller til en internasjonal organisasjon.

Kontroll og sikkerhet

Schrems II stiller omfattende krav til gjennomføring av risikovurderinger

Flere artikler om EU-domstolens avgjørelse i Schrems II har gjennomsyret personvernområdet det siste halvåret. Noe annet hadde vært merkelig sett i lys av en obligatorisk kursendring for deg og meg.

Strategi

Erfaringer fra politiets effektiviseringsarbeid

Politiet har utarbeidet en første versjon av sin flerårige effektiviseringsplan. I denne artikkelen kan du lese om noen erfaringer med politiets effektiviseringsarbeid i oppstartsåret 2020.

Blogg

Er vi så gode på etikk som vi tror?

En gruppe som heter Nordic Business Ethics Network gjennomførte en undersøkelse som sammenligner tilstanden i flere nordiske land og som kan kanskje gi oss et mer objektivt svar på dette.

Blogg English

Risk committees must not be risk owners

Do risk committees serve a useful role or are they trying to attain a goal that is in fact unachievable? If risk committees are inadequate, they can expose an organisation to significant financial losses and seriously damage its reputation.

Kvalitet og metode English

Climate change and environmental sustainability

This Practical Guidance is developed to help internal auditors address some of the key risks identified in Risk in Focus 2021, with the aim of contributing to the reduction of their impacts on businesses and stakeholders and to better harness their
opportunities.

Kontroll og sikkerhet

Nasjonal risikovurdering om hvitvasking og terrorfinansiering for 2020

Den nasjonale risikovurderingen er en samlet vurdering av trusler, sårbarhet og risiko for hvitvasking og terrorfinansiering i Norge.

Kvalitet og metode English

The Three Lines Model

The report outlines essential governance elements and answers questions about implementing The Three Lines Model in different industries, with a focus on accountability, actions, and assurance and advice.

Kontroll og sikkerhet English

Security in a Work-From-Home Environment

IT departments face a constant challenge with an ever-evolving threat landscape involving the technology used by employees as they work from home. Do your homework on WFH threats, implement the recommendations, and use the resources.

Kvalitet og metode English

Macroeconomic and geopolitical uncertainty

This practical guidance is part of the Risk in Focus 2021 publication and addresses the key topic: macroeconomic and geopolitical uncertainty.

Filtrer etter

Type

Kategori

Skriv ut side