Aktuelt

Kvalitet og metode English

The role of Internal Audit in ESG in the Banking Sector

Position paper from ECIIA on internal audit’s role in guiding ESG developments in banking.

Kvalitet og metode English

COSO Guidance on Internal Control Over Sustainability Reporting

Key themes to begin or continue journeys toward establishing and maintaining an effective system of internal control over financial and sustainable business information.

Bokanmeldelser

Ikke for å konkurrere – Strategi for fellesskapets tjenere

Hvilke begrep og verktøy kan ledere i offentlig sektor bruke for å formulere oppdrag og utvikle sine strategier?

Blogg

Årskonferansen IIA Norge 2023

Det var mer enn 160 fysiske deltakere i årets konferanse. Denne artikkelen beskriver et utvalg av foredragene.

Strategi

Kjenner du IIA Norges nye satsning «Alternativ vei til diplomering»? 

Så hva går «Alternativ vei til diplomering ut på?» Her følger fem spørsmål med kjappe svar på det.

Kontroll og sikkerhet

DORA: Styrking av digital operasjonell motstandsdyktighet

Hovedutfordringen for finansselskaper er å tilpasse seg DORA-lovgivningen og oppnå digital motstandsdyktighet samtidig som man forbedrer kjernevirksomheten.

Blogg English

Top Operational Risk Priorities 2023

Perpetual topic of embedding and increasing ownership in the first line is yet again topping the chart.

Kvalitet og metode

Nye standarder – konsekvenser og muligheter

De nye globale standarder for internrevisjon ligger på høring frem til 30. mai. Høringsforslaget innebærer omfattende endringer i utforming og detaljeringsgrad.

Etikk og kultur

Nordic Ethics and Compliance Survey

Formålet med undersøkelsen er å måle modenhet og trender innen etikk og etterlevelse på tvers av land og bransjer.

Teknologi

Hvordan ChatGPT kan brukes i praktisk arbeide

Hvordan bruke ChatGPT som verktøy uten å eksponere virksomheten jeg arbeider for?

Filtrer etter

Type

Kategori

Skriv ut side