job Stillingsannonser

Bli med som tillitsvalgt og pek ut retningen IIA Norge skal følge neste periode

Nominasjonskomiteen er i gang med å identifisere engasjerte medlemmer til styre(t) og stell. Har du lyst å bli med?

IIA Norge er til for medlemmene og drives frem av medlemmer. Det er de tillitsvalgte som setter agendaen for aktiviteter foreningen tilbyr. Nominasjonskomiteen har i mandat å finne engasjerte influerensere som kan besitte foreningens forskjellige verv. De tillitsvalgte blir offisielt valgt på generalforsamlingen mandag 20. juni og fungerer fra august 2022 – juli 2023.

Nå har Nominasjonskomiteen startet arbeidet med å identifisere kandidater til foreningens komiteer og nettverk for neste periode. Søknadsfrist: SNAREST

Vi søker etter kandidater til følgende verv:

 • Styret
 • Konferansekomiteen
 • Kompetansekomiteen
 • Mediakomiteen
 • Fag og metodekomiteen
 • Overordnet kvalitetskomite
 • Nettverk finans
 • Nettverk statlig sektor
 • Nettverk risikostyring
 • Nettverk IT-revisjon
 • Nettverk compliance og forretningsetikk (herunder også misligheter)   

Brenner du for spesielle områder eller har lyst å påvirke fremtidige aktiviteter, ta kontakt med generalsekretær ellen.brataas@iia.no (976 20 565) eller leder av Nominasjonskomiteen petra.liset@pwc.com (952 60 152).

Følg IIA Norge på: iia.no, LinkedIn, Twitter, Instagram og Facebook