job Stillingsannonser

Vil du påvirke hva IIA Norge skal fokusere på fremover?

IIA Norge er til for medlemmene og aktiviteter drives frem av nettverk og komiteer. Vi søker etter engasjerte personer til å besette disse vervene.

Vi søker deg som brenner for fagområdene virksomhetsstyring, risikostyring, compliance og/eller internrevisjon. Videre søker vi deg som er spesielt opptatt av finans eller offentlig sektor, eksterne evalueringer, teknologi og sikkerhet eller du som går med en redaktør i magen.

Tillitsvalgte velges formelt på generalforsamlingen 28. mai 2024.

Nominasjonskomiteen søker kandidater til:

Styret
Komiteer

 • Kurs- og utdanning
 • Konferanse
 • Redaksjon
 • Eksterne evalueringer

Nettverk

 • Virksomhetsstyring
 • Risikostyring
 • Compliance- og forretningsetikk
 • Internrevisjonsfag
 • Teknologi og sikkerhet
 • Finans
 • Internrevisjon i offentlig virksomhet

Du finner beskrivelse av mandat for de enkelte komiteer og nettverk HER.

Har du lyst å bidra inn i noen av foreningens komiteer eller nettverk? Send en e-post snarest mulig til ellen.brataas@iia.no innen torsdag 4. april.

Organisasjonskart for IIA Norge