job Strategi

Vil du påvirke hva IIA Norge skal fokusere på fremover?

IIA Norge er til for medlemmene og aktiviteter drives frem av nettverk og komiteer. Vi søker etter engasjerte personer til å besette disse vervene.

Vi søker deg som brenner for fagområdene virksomhetsstyring, risikostyring, compliance og/eller internrevisjon. Videre søker vi deg som er spesielt opptatt av finans eller offentlig sektor, eksterne evalueringer, IT-revisjon eller du som går med en redaktør i magen.

Tillitsvalgte velges formelt på generalforsamlingen 6. juni. På samme møte vil styret også fremme forslag om å avvikle dagens Fag- og metodekomite og å opprette to nye nettverk, nettverk for virksomhetsstyring og nettverk for internrevisjonsfag.

Nominasjonskomiteen søker kandidater til:

 • Styret

  Komiteer
 • Kurs- og utdanning (tidligere kjent som Kompetanse)
 • Konferanse
 • Redaksjon (tidligere kjent som Media)
 • Eksterne evalueringer (tidligere kjent som Overordnet kvalitetskontroll)

  Nettverk
 • Virksomhetsstyring (nytt)
 • Risikostyring
 • Compliance- og forretningsetikk
 • Internrevisjonsfag (nytt)
 • IT-revisjon
 • Finans
 • Offentlig virksomhet (tidligere kjent som statlig sektor)

Du finner beskrivelse av mandat for de enkelte komiteer og nettverk HER.

Har du lyst å bidra inn i noen av foreningens komiteer eller nettverk? Send en e-post til ellen.brataas@iia.no innen mandag 17. april.

Forslag til ny organisering
Dagens nettverk og komiteer