Veileder for Compliancefunksjonen

Last ned

Veileder for compliancefunksjonen (heretter også referert til som «compliance») har som formål å beskrive god praksis for compliance uavhengig av bransje, regelverk og størrelse på organisasjon.

Veilederen beskriver hvordan virksomheter bør innrette og tilnærme seg for å etablere hensiktsmessig og tilstrekkelig styring på området for etterlevelse av lover og regler.

Veilederen er utviklet av IIA Norges Nettverk Compliance og bygger videre på 1. utgave fra 2015.