job Etikk og kultur

Nordic Ethics and Compliance Survey

Formålet med undersøkelsen er å måle modenhet og trender innen etikk og etterlevelse på tvers av land og bransjer.

Bakgrunn:

Nordic Ethics and Compliance Survey er et samarbeidsprosjekt mellom KPMG Danmark, Finland, Norge og Sverige. Formålet med undersøkelsen er å måle modenhet og trender innen etikk og etterlevelse på tvers av land og bransjer.

Undersøkelsen vil resultere i en rapport hvor svar fra 2021, 2022 og 2023 vil bli sammenlignet og analysert for å vise frem trender og utvikling innen etikk og compliance over hele Norden.

Undersøkelsen tar 5-10 minutter å fullføre. Informasjonen vil bli holdt konfidensiell i henhold til personvernforskrifter, og aggregerte resultater vil presenteres i en anonymisert rapport.

Link til survey: Nordic Ethics and Compliance Survey 2023 Svarfrist 5. mai.

Link til tidligere rapporter: Nordic Ethics and Compliance Survey 2022

Resultatet presenteres for medlemmer til høsten i regi av Nettverk Compliance & Forretningsetikk.