Teknologi

Artificial Intelligence – Cybersecurity Friend and Foe

Cybersecurity is the top risk consideration for internal auditors, and that will remain the case for the foreseeable future.

Etikk og kultur

ESG governance: questions boards should ask to lead the sustainability transition

This document, issued by Accountancy Europe, ecoDa and ECIIA, aims to help boards with embedding sustainability

Etikk og kultur

Nordic Ethics and Compliance Survey

Formålet med undersøkelsen er å måle modenhet og trender innen etikk og etterlevelse på tvers av land og bransjer.

Etikk og kultur

Jobber du med internrevisjon i staten? – Da vil OsloMet høre fra deg!

Bruk av internrevisjon i statlig sektor har økt betraktelig siste ti årene. Hensikten har vært å tilføre merverdi og forbedre organisasjonens drift.

Etikk og kultur

KPMG Nordic Ethics and Compliance Survey Report 2022

Undersøkelsen viser at arbeid med compliance nå drøftes i de fleste styrerom i de største offentlige og private virksomhetene.

Etikk og kultur

Generalforsamling + faglig & sosialt

Styret ønsker velkommen til generalforsamling og inviterer til foredrag, mat og mingling hos Riksrevisjonen. Delta fysisk eller digitalt!

Etikk og kultur

Myths about auditing culture

Let me share 2-3 myths about culture and 2-3 of the fundamentals for internal audit teams.

Etikk og kultur

Hvorfor gjør vi det vi gjør?

Svaret på spørsmålet om hvorfor vi gjør det vi gjør, kan ofte besvares med at vi alltid har gjort det slik tidligere.

Etikk og kultur

IIA Norge 70 år – en kort oppsummering

Fredag 8. oktober feiret IIA Norge og de øvrige nordiske landene 70 år som IIA-institutter.

Etikk og kultur

Hvordan reviderer risikokultur?

Ny praktisk veileder fra IIA Australia om revisjon av risikokultur.

Skriv ut side