Etikk og kultur

KPMG Nordic Ethics and Compliance Survey Report 2022

Undersøkelsen viser at arbeid med compliance nå drøftes i de fleste styrerom i de største offentlige og private virksomhetene.

Etikk og kultur

Generalforsamling + faglig & sosialt

Styret ønsker velkommen til generalforsamling og inviterer til foredrag, mat og mingling hos Riksrevisjonen. Delta fysisk eller digitalt!

Etikk og kultur

Myths about auditing culture

Let me share 2-3 myths about culture and 2-3 of the fundamentals for internal audit teams.

Etikk og kultur

Hvorfor gjør vi det vi gjør?

Svaret på spørsmålet om hvorfor vi gjør det vi gjør, kan ofte besvares med at vi alltid har gjort det slik tidligere.

Etikk og kultur

IIA Norge 70 år – en kort oppsummering

Fredag 8. oktober feiret IIA Norge og de øvrige nordiske landene 70 år som IIA-institutter.

Etikk og kultur

Hvordan reviderer risikokultur?

Ny praktisk veileder fra IIA Australia om revisjon av risikokultur.

Etikk og kultur

Nordisk undersøkelse om etikk og compliance

I denne undersøkelsen kartlegger KPMG hvor nordiske selskaper befinner seg innen arbeid med etikk og compliance – gi din input!

Etikk og kultur

Veileder for virksomhetsstyring

Den primære målgruppen for veielderen er alle med ansvar for virksomhetsstyring i privat eller offentlig sektor i Norge, samt andre som har en sentral rolle i styringen.

Etikk og kultur

Etiske regler – fine ord eller virkelighet?

‘Redelighet’, ‘samarbeid’, ‘kunder’. Lyder noen av disse kjent? Det er ord som går igjen i de etiske retningslinjene i mange virksomheter.

Etikk og kultur

Auditing culture and behavior

The fundamental idea behind cultural risk is that, on paper, things may appear to be fine, but, in practice, reality is not the same.

Skriv ut side