job Etikk og kultur

Hvorfor gjør vi det vi gjør?

Svaret på spørsmålet om hvorfor vi gjør det vi gjør, kan ofte besvares med at vi alltid har gjort det slik tidligere.

Einar Øverenget, professor i filosofi i Høyskolen Innlandet, delte sine tanker om etikk, valg og beslutninger på et webinar som ble arrangert av Finansforbundet 28. oktober. Vedlagt en kort oppsummering av hans betraktninger.

Svaret på spørsmålet om ‘Hvorfor gjør vi det vi gjør?’, kan ifølge Øverenget ofte svares ut med at vi gjør det vi gjør i og med at vi har gjort det slik tidligere. Det kan i tillegg hende at vi tenker at det er rett å gjøre slik vi faktisk gjør. Med andre ord, går ting litt av seg selv, hvilket ikke alltid er positivt.

Øverenget brukte ‘røykerommet i Radiumhospitalet’ og ‘røykekupe i toget’ som eksempler. Det å røyke hadde etter hvert blitt så vevd inn i vår daglige praksis at vi ble tankeløse for hvilke ulemper røyking medførte. Røykingen hadde blitt en rutine og slike rutiner blir ofte begrunnet med: ‘Dette har vi alltid gjort’.

Når røykeloven ble vedtatt i Norge, så skapte det en del irritasjon hos de som røykte fordi de måtte endre sine daglige rutiner. Rutiner medfører at vi kan ta veldig mange avgjørelser i løpet av dagen uten engang å tenke hva de egentlig betyr.  Det kan gjelde bruk av bankkort, hvor vi husker koden når vi står foran kassa-apparatet.  Eller bilkjøring, som kan ligne en fysisk opplevelse. Noen ganger forstår vi at vi ikke kan fortsette slik vi har gjort tidligere. Da knyttes det ofte til to begrep: moral og etikk, som vi nødvendigvis ikke har noen relasjon til.

Moral sier noe om vår oppfatning om rett og galt. Våre moralske oppfatninger kan være et resultat av omgivelser vi har vokst i, slik at det blir en slags norm, som vi aksepterer. I etikken reflekterer vi over våre moralske oppfatninger og t.o.m. utfordrer de holdninger vi har.

Takket være etikken er vår moral ikke prisgitt og vi kan skifte perspektiv.

Samtidig krever det litt av oss at vi går inn i slike etiske refleksjoner, og ifølge Øverenget finnes det tre grunner til det:

1) Etisk blindhet – Man kan ha midlertidige problemer med å se hva som er feil og det blir ikke satt spørsmålstegn rundt åpenbart uakseptable ting.

2) Moralsk nøytralisering – Vi ser rundt oss og oppfatter at det ikke er noen som reagerer på den tvilsomme hendelsen. Da gjør ikke vi det heller. Det umoralske blir en ny normal.

3) Bruk av usaklige begrunnelser – Dette er ikke ulovlig. Vi har alltid gjort det slik. Jeg gjør bare det som alle andre gjør. Derfor kan jeg gjøre det.

Ofte skjer læring slik at vi begynner å gjøre ting på en ny måte og derfor må vi øve ut evnen til å se ting fra et annet perspektiv. Enkelte ganger kan det faktisk være nok å sette seg på et annet sted for å få nye perspektiver. Ifølge Øverenget er vi i stand til å gjøre det, men altfor ofte er det autopiloten som styrer våre aktiviteter og derfor gjør vi – kanskje litt ukritisk – det vi gjør.