Teknologi

Vellykket seminar om «Navigering i KI-labyrinten»

Onsdag 29. november arrangerte finansnettverket et halvdagsseminar om hva kontrollfunksjoner bør tenke på i møtet med kunstig intelligens (KI). Jeg ba Bing Chat AI om å lage spørsmålene til et intervju med meg om seminaret.

Teknologi

Revision av verksamhetens IT

Stöd för revisorer vid granskning av IT-styrning och IT-system.

Teknologi

IT Risk Assessments: Quantitative Methods and Results

Se opptak av webinaret om IT-risikovurderinger, med spesielt fokus på kvantitative metoder.

Teknologi

The Artificial Intelligence Revolution

Internal auditors will clearly have an important assurance and advisory role as organizations wrestle with AI choices and their implications.

Teknologi

Artificial Intelligence – Cybersecurity Friend and Foe

Cybersecurity is the top risk consideration for internal auditors, and that will remain the case for the foreseeable future.

Teknologi

Stay ahead of emerging risks

Build risk resilience with the leading GRC platform.

Teknologi

Hva innebærer den nye digitalsikkerhetsloven? Implementeringen av NIS og NIS-2-direktivet i norsk rett

I begynnelsen av mai la regjeringen frem forslag til digitalsikkerhetslov. Lovforslaget følger opp stortingsmeldingen om nasjonal kontroll og digital motstandskraft fra desember 2022. Dermed ligger det nå an til at NIS-direktivet fra EU implementeres i norsk rett.

Teknologi

DORA

Download ECIIA’s paper on DORA; The Digital Operational Resilience Act and its impact on internal audit in the financial services

Teknologi

Hvordan ChatGPT kan brukes i praktisk arbeide

Hvordan bruke ChatGPT som verktøy uten å eksponere virksomheten jeg arbeider for?

Teknologi

Nå kan du som er CISA bli CIA

Dersom du har en aktiv CISA kan du nå ta en «CIA Challenge Exam» bestående av 150 spørsmål/3 timer og oppnå CIA tittelen.

Skriv ut side