job Teknologi

IT Risk Assessments: Quantitative Methods and Results

Se opptak av webinaret om IT-risikovurderinger, med spesielt fokus på kvantitative metoder.

Den faglige tankesmia for ikke-finansielle risikoprofesjonelle, en undergruppe av IIA Norges Risikonettverk, hadde privilegiet av å ha anerkjente kollegaer fra #ACI i Danmark og Norden som keynote speakers på årets siste webinar: «IT Risk Assessments: Quantitative Methods and Results.»

Webinaret fungerte som en plattform for fagfolk og entusiaster til å fordype seg i detaljene rundt IT-risikovurderinger, med spesielt fokus på kvantitative metoder og deres resultater i den virkelige verden.

Nøkkelpunkter fra webinaret:

  1. Kvantitative tilnærminger til IT-risikovurdering: Utforsk innovative metoder og tilnærminger for å kvantifisere og håndtere IT-risiko.
  2. Resultater i den virkelige verden: Få innsikt fra praktiske case-studier som viser vellykkede implementeringer av kvantitative metoder for IT-risikovurdering.
  3. Nettverksmuligheter: Knytt kontakt med likesinnede fagfolk, fremme samarbeid og kunnskapsutveksling innenfor den bredere revisjonsfellesskapet.

Dette webinaret er en del av IIA Norges vedvarende innsats for å tilby høykvalitets faglige utviklingsmuligheter og styrke sitt ry som et senter for revisjonseksellense i det globale fellesskapet. Du kan se opptak av webinaret her:

In English

The non-financial risk professional’s hub, professional networking think-tank sub-group in association with #IIANorge, held this year` s last meeting. We were privileged to have distinguished keynote speaker colleagues from #ACI of Denmark and the Nordics sharing invaluable insights in a webinar focused on «IT Risk Assessments: Quantitative Methods and Results.»

The webinar served as a platform for professionals and enthusiasts to delve into the intricacies of IT risk assessments, with a specific focus on quantitative methods and their real-world results.

Key Highlights of the Webinar:

  1. Quantitative Approaches to IT Risk Assessment: Explore innovative methods and approaches to quantifying and managing IT risks.
  2. Real-world Results: Gain insights from practical case studies, showcasing successful implementations of quantitative IT risk assessment methodologies.
  3. Networking Opportunities: Connect with like-minded professionals, fostering collaboration and knowledge exchange within the broader internal auditing community.

This webinar is part of IIA Norway’s ongoing efforts to offer high-quality professional development opportunities and to strengthen its brand as a hub for internal audit excellence in the global community.
For those of you who missed it out, or simply would like a refresh on the topic, #ACI will hold a webinar on 7th of December (tomorrow).