job Teknologi

Vellykket seminar om «Navigering i KI-labyrinten»

Onsdag 29. november arrangerte finansnettverket et halvdagsseminar om hva kontrollfunksjoner bør tenke på i møtet med kunstig intelligens (KI). Jeg ba Bing Chat AI om å lage spørsmålene til et intervju med meg om seminaret.

Bildet viser arbeidsutvalget for IIA Norges Finansnettverk: Alexander Hangaas, Mads Kristensen, Tove Albrektsen, Mery Zadeh (leder), Jens Christian Christensen og Rune Kielland Andersson (kontakt i styret). (Markus Lien Gripnar var ikke til stede da bildet ble tatt.)

Hva var formålet med å arrangere seminaret om kunstig intelligens og maskinlæring?

Det går knapt en dag uten at det er nyheter om kunstig intelligens. Finans er ofte tidlig ute med å ta i bruk nye tekniske løsninger. Seminaret hadde to målsetninger, både å belyse hvordan dette verktøyet kan bidra til at vi, som er i kontrollfunksjoner, kan gjøre en bedre og mer effektiv jobb og hvilke risikoer bruken av et slikt verktøy kan innebære, og hvordan dette kan kontrolleres. Formålet med seminaret var å gi deltakerne innsikt i hva AI og maskinlæring egentlig er, hvordan bedrifter aktivt utnytter dem, og hvilke muligheter og risikoer som følger med.

Hvem var målgruppen for seminaret, og hvordan ble de informert om arrangementet?

Seminaret henvendte seg til ansatte i kontrollfunksjoner med et spesielt fokus på finansbransjen, men var også relevant for offentlig virksomhet og privat virksomhet utenfor finansbransjen. Det ble publisert på IIAs hjemmesider og Linkedin, men det ble også sendt invitasjoner til bransje-organisasjoner, som Finans Norge, og selskaper dette kunne være interessant for.

Hvilke temaer ble behandlet i seminaret, og hvilke foredragsholdere var involvert?

Magnus Wiestad Buch fra KPMG la et solid grunnlag med sin innføring i hva kunstig intelligens og maskinlæring er, og var i tillegg innom både muligheter og risiko ved bruken.

Morten Bunes Gustavsen fra DNB hadde konkrete eksempler på bruken av dette verktøyet på ulike områder i egen virksomhet.

Carine Lindman-Johannesen fra Lindman Law hadde konkrete eksempler på hvordan ChatGPT kan brukes i det daglige arbeidet, for å gjøre kontrollfunksjonen mer effektiv.

Eivind Gimse fra EY viste hvordan internrevisjonen kan passe på at bruken av verktøyet henger sammen med de strategiske målene, satt av styret.

Eirik Andreassen fra Digital Norway ga en god innføring i ulike typer verktøy innenfor feltet og hadde konkrete forslag til retningslinjer for bruken av dem. Den største risikoen er ikke å gjøre feil, men å ikke utnytte mulighetene.

Hvordan ble seminaret evaluert, og hva var tilbakemeldingene fra seminaret?

Av 33 deltakere var det 20 som deltok i evalueringen. Halvparten vurderte seminaret til «meget godt», den andre halvparten fordelte seg likt på vurderingene «godt» og «særdeles godt». Vi fikk tilbakemeldinger som: «slike korte og faglig sterke seminarer er innertier for mitt behov» og «synes det var en fin blanding av fakta om KI, eksempler på utvikling og bruk og risikoer knyttet til dette».

Det vi tar med oss til senere seminarer er at det ble etterlyst enda flere eksempler på konkret bruk av ulike verktøy.

Hva er framtidsutsiktene for kunstig intelligens og maskinlæring i kontrollfunksjonens arbeid?

Her tenkte jeg at jeg kunne få hjelp av kunstig intelligens for å svare. Jeg brukte følgende prompt til Bing Chat Enterprise: «Could you make an illustration to illuminate that it is NOT the future of control functions to ignore AI. Perhaps like an ostrich sticking its head in the sand, with a cross over it?», og fikk dette svaret; «Sure, I can try to create an illustration for you. I think an ostrich sticking its head in the sand is a good metaphor for ignoring AI, as it implies a lack of awareness and responsibility. A cross over it would indicate that this is not a desirable or effective strategy for the future of control functions.»

Her fikk jeg en liten utfordring, for krysset havnet over «AI», ikke strutsen med hodet i sanden, slik som her:

Det kan illustrere holdningen til de fem prosentene som svarte «disagree» eller «strongly disagree» på spørsmålet om man ser fordeler ved bruken av KI i kontrollfunksjoner i Moodys undersøkelse om dette.

Hadde det deltatt på vårt seminar, hadde de ment som vi, at dette er et verktøy både vi og våre virksomheter vil få stor nytte av.

Og når det gjelder risiko, er det egentlig ikke noe nytt. Vi må passe på at vi bruker slike verktøy på en etisk forsvarlig måte, innenfor lovens grenser, og på en måte som er i tråd med de mål og strategier styret i våre virksomheter har satt.