Strategi

Kjenner du IIA Norges nye satsning «Alternativ vei til diplomering»? 

Så hva går «Alternativ vei til diplomering ut på?» Her følger fem spørsmål med kjappe svar på det.

Strategi

Vil du påvirke hva IIA Norge skal fokusere på fremover?

IIA Norge er til for medlemmene og aktiviteter drives frem av nettverk og komiteer. Vi søker etter engasjerte personer til å besette disse vervene.

Strategi

Risk in Focus 2024 – søker internrevisjonslederes mening!

Mange kjenner sikkert Risk in Focus som er et produkt utarbeidet av 15 Europeiske land. Nå vi vi også ha innspill fra Norge.

Strategi

Utkast til nye globale standarder er ute på høring

Forslaget vil innebære en omfattende endring i utformingen av standardene og rammeverket, for å gjøre dem mer tilgjengelig og lettere å bruke.

Kvalitet og metode

Navigating geopolitical risk

Geopolitical risk is becoming far higher in profile on the risk radar of most businesses and is a board agenda item – and according to our research conducted in support of this report, one which demands a collaborative response from risk and internal audit professionals.

Kvalitet og metode

Integrated Thinking and Sustainability

The focus of this paper is to show how integrated thinking and reporting, effective internal control, enterprise risk management (ERM), and independent assurance provided by internal audit functions align to help organizations achieve their objectives and meet stakeholder expectations.

Strategi

ESG embedding: are you ready?

Embedding sustainability into the business operation require the Board of Directors, the Risk Management and the Internal Audit to cooperate.

Strategi

Risk in Focus 2023

The theme of this year’s report is navigating and auditing in the perfect storm of high-impact interlocking.

Strategi

Building an Effective Internal Audit Activity in the Public Sector

Intended to serve as a practical, step-by-step approach for internal audit leaders, this guide summarizes the standards, staffing, and resources needed to successfully plan and implement or improve an internal audit activity in the public sector.

Strategi

Internal Audit: A global view

An IIA global survey to gain a clearer perspective of the internal audit profession and its professionals.

Skriv ut side