job Strategi

Kjenner du IIA Norges nye satsning «Alternativ vei til diplomering»? 

Så hva går «Alternativ vei til diplomering ut på?» Her følger fem spørsmål med kjappe svar på det.

I 2021 vedtok styret i IIA Norge å etablere kursopplegget «Alternativ vei til Diplomering», som skal gi en fleksibel vei til å oppnå tittelen «Diplomert internrevisor». Denne bygger på en del av de kursene foreningen har tilbudt i flere år, og suppleres med nye kurs for å dekke dybden og bredden i faget.  

På bakgrunn av de gode erfaringene med e-læringskurset «Introduksjon til internrevisjon», vedtok styret i februar 2022 å satse på e-læringskurs som del av dette kursopplegget – først gjennom å etablere fire nye e-læringskurs på sentrale temaer. Det siste året har vi i foreningen jobbet med å utvikle disse, og annet innhold til «Alternativ vei til Diplomering».  

Her bygger vi på det solide grunnlaget som ligger i de veilederne som foreningens faglige nettverk de siste årene har utarbeidet, i virksomhetsstyring, risikostyring og compliance. I tillegg trekker vi på de faglige ressursene fra IIA Global, og den unike praktiske erfaringen våre medlemmer har fra utvikling av styring og kontroll i norske virksomheter.  

Så hva går «Alternativ vei til diplomering» ut på? Her følger fem spørsmål med kjappe svar på det: 

Hvorfor etablerer IIA Norge «Alternativ vei til diplomering»?  

«Alternativ vei til diplomering» skal:  

 • styrke kompetansen blant våre medlemmer 
 • etablere et fleksibelt og rimelig alternativ for diplomering 
 • tilby dem som alt har Certified Internal Auditor (CIA) et opplegg for diplomering tilpasset deres behov  
 • utgjøre en bærekraftig modell for foreningen over tid  

Hva slags program blir «Alternativ vei til diplomering»?  

«Alternativ vei til diplomering» skal:  

 • være et poengbasert studieprogram, med en kombinasjon av obligatoriske og valgfrie kurs 
 • holde samme faglige nivå og dybde som et masterkurs, med en avsluttende skriftlig eksamen 
 • gi læringsutbytte i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse 
 • stille samme krav til relevant erfaring og praksis for diplomering som i dag 

Hva blir innholdet i «Alternativ vei til diplomering»?  

«Alternativ vei til diplomering» skal:  

 • bygges rundt en kjerne av obligatoriske kurs i  

  – virksomhetsstyring (i bred forstand),
  – risikostyring,
  – internkontroll,
  – compliance og
  – internrevisjon
 • suppleres av valgfrie kurs på aktuelle temaer 

Hvordan utvikler vi «Alternativ vei til diplomering»?  

«Alternativ vei til diplomering» skal:  

 • utvikles gjennom et prosjekt i regi av IIA Norge 
 • bygge på fagkompetansen og den praktiske erfaringen i foreningen 
 • utvikles gjennom parallelle og koordinerte løp for obligatoriske kurs 
 • inneholde et sett med e-læringskurs og stedlige kurs, som også vil være tilgjengelige for andre  

Hva med det praktiske knyttet til «Alternativ vei til diplomering»?  

«Alternativ vei til diplomering» skal:  

 • bygge på kurs IIA Norge alt tilbyr, og man kan godt begynne med disse alt nå 
 • kunne inkludere kurs du alt har tatt, der de inngår i programmet 
 • inntil videre ikke gi studiepoeng 

Påmelding og oppstart 

Informasjon om når de ulike kursene blir klare, kursavgifter og betingelser kommer etter hvert – følg med på nettsiden og på nyhetsbrev!