job Strategi

Lønnsundersøkelse

Flere etterspør tidvis lønnsstatistikk, noe foreningen ønsker å kunne tilby sine medlemmer. Vi håper du har tid til å svare på noen spørsmål relatert til bransje, stilling, erfaring og lønn.

Flere etterspør tidvis lønnsstatistikk, noe foreningen ønsker å kunne tilby sine medlemmer. Forrige undersøkelse ble gjennomført i desember 2021. Denne undersøkelsen tar utgangspunkt i årslønnen for 2023, da vi antar at de fleste ikke er i gang med årets lønnsforhandlinger.

Vi håper du har tid til å svare på noen spørsmål relatert til bransje, stilling, erfaring og lønn.

Du kan svare på undersøkelsen frem til 23. februar, men bruk gjerne 4 minutter av din tid nå. Du får tilgang til undersøkelsen HER.

Eller du kan bruke denne QR-koden: