Strategi

Risk in Focus 2023

The theme of this year’s report is navigating and auditing in the perfect storm of high-impact interlocking.

Strategi

Building an Effective Internal Audit Activity in the Public Sector

Intended to serve as a practical, step-by-step approach for internal audit leaders, this guide summarizes the standards, staffing, and resources needed to successfully plan and implement or improve an internal audit activity in the public sector.

Strategi

Internal Audit: A global view

An IIA global survey to gain a clearer perspective of the internal audit profession and its professionals.

Kvalitet og metode

Embedding ESG and sustainability considerations into the Three Lines Model

Practical suggestions and examples for integrating sustainability considerations into the key roles and responsibilities within The IIA’s Three Lines Model.

Kvalitet og metode

Råvarerisiko – den glemte risikoen

Råvareprisene har fått et økende fokus gjennom den pågående pandemien og aktuelle geopolitiske situasjoner har bragt råvareprisene helt i sentrum – eksempel; krigen i Ukraina – hva skjer med europeisk samfunns- og næringsliv hvis Russland skrur av gassen?

Kvalitet og metode

Prioritizing Environmental, Social and Governance

Exploring Internal Audit’s Role as a Critical Collaborator.

Strategi

Hjelp oss til å hjelpe deg

Nettverk Compliance og forretningsetikk ønsker å kartlegge hvilket behov alle medlemmer har for økt kompetanse, samt samle inn data om compliance i Norge.

Strategi

Hvor ligger lønnsnivået for internrevisjon, compliance og risikostyring?

Takk til alle som har bidratt med svar på foreningens lønnsundersøkelse! Her kan du lese mer om resultatet.

Kvalitet og metode

Internal audit and compliance

This paper is designed to help bring clarity to these complexities and avoid confusion, gaps, and unnecessary duplication.

Strategi

COVID-19: Enhancing the value of governance

How boards can turn to internal audit for beneficial assurance, advice, and input on ESG data to use in their governance role.

Skriv ut side