Strategi

Guidelines on the assessment of suitability

Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders in particular with regard to money laundering and financing terrorism risks, and gender diversity.

Strategi

Innkalling til ordinær generalforsamling

Styret i IIA Norge har gleden av å invitere alle medlemmer til ordinær generalforsamling.

Kvalitet og metode

Digital transformasjon av butikkrevisjon

Bruk av dataanalyser har effektivisert internrevisjonens arbeid, redusert reisekostnader samt gitt positiv effekt og større innsikt nedover i organisasjonen.

Strategi

The impact of recent global trends

The impact of recent global trends on internal auditing in the insurance industry – a discussion paper from ECIIA.

Strategi

Advancing the Profession

Join the new IIA President and CEO, Anthony J. Pugliese in a webinar where he will share his vision for The IIA, and how we can all work together.

Strategi

Få nye internrevisjonsfunksjoner i staten

Fire år er gått siden kravet om å vurdere bruk av internrevisjon i staten kom. Antallet internrevisjoner i staten holder seg ganske konstant siden første vurdering i 2016.

Etikk og kultur

Veileder for virksomhetsstyring

Den primære målgruppen for veielderen er alle med ansvar for virksomhetsstyring i privat eller offentlig sektor i Norge, samt andre som har en sentral rolle i styringen.

Strategi

The Long Game on Falling Short

Boards are falling short when it comes to challenging
management. As a result, they may not be gaining all the information they need for sound corporate governance.

Kvalitet og metode

Internal Audit, 80 years old – a time for reflection

IIA feirer 80 år i år. Livet for profesjonen så langt har vært litt av en reise. Men hvor går veien fremover nå?

Kvalitet og metode

Hvorfor bør du vurdere risikokulturen under Covid-19?

Den vedvarende Covid-19-situasjonen legger press på ledere og ansatte. God risikokultur er viktig for å komme styrket ut av krisen.

Skriv ut side