job Strategi

Innkalling til ordinær generalforsamling

Styret i IIA Norge har gleden av å invitere alle medlemmer til ordinær generalforsamling.

Tid: mandag. 7. juni 2021, klokken 15.00
Sted: Teams. Lenke sendes til de påmeldte i forkant av møtet. Registrer din påmelding HER.

Normalt gjennomføres generalforsamlingen ved fysisk deltakelse, men grunnet covid-19 gjennomføres generalforsamlingen digitalt også i år. Dette er en ordinær generalforsamling uten vesentlige beslutningssaker eller vedtektsendringer. Vi legger til rette for at alle som deltar digitalt vil kunne si sin mening og gi sin stemme til de saker som krever dette.  

Dagsorden

 1. Styreleder ønsker velkommen
 2. Valg av møteleder, referent og valg av to personer til å undertegne generalforsamlingsprotokollen
 3. Fastsettelse av dagsorden og at møtet er lovlig innkalt
 4. Regnskap for 2020
 5. Revisors beretning 2020
 6. Fastsettelse av foreningens årsoppgjør 2020
 7. Redegjørelse for virksomheten og årsberetninger fra komiteer og Nettverk (til informasjon)
 8. Fastsettelse av kontingent for neste periode
 9. Valg av styre
 10. Valg av revisor
 11. Valg av arbeidsutvalg til komiteer og nettverk
 12. Informasjon om sammenslåing av nettverkene compliance og misligheter
 13. Eventuelt
 14. Informasjon fra foreningen

Alle sakspapirer er tilgjengelig HER senest torsdag 27. mai.

Hilsen styret i IIA Norge