job Virtuelt klasserom

Generalforsamling

Agenda, saksdokumenter og påmeldingsskjema finner du her.

Tid: mandag 7. juni 2021, klokken 15.00
Sted: Teams. Lenke sendes til de påmeldte i forkant av møtet. Registrer din påmelding nedenfor.

Normalt gjennomføres generalforsamlingen ved fysisk deltakelse, men grunnet covid-19 gjennomføres generalforsamlingen digitalt også i år. Dette er en ordinær generalforsamling uten vesentlige beslutningssaker eller vedtektsendringer. Vi legger til rette for at alle som deltar digitalt vil kunne si sin mening og gi sin stemme til de saker som krever dette.  

Agenda

 1. Styreleder ønsker velkommen
 2. Valg av møteleder, referent og valg av to personer til å undertegne generalforsamlingsprotokollen
 3. Fastsettelse av dagsorden og at møtet er lovlig innkalt
 4. Regnskap for 2020
 5. Revisors beretning 2020
 6. Fastsettelse av foreningens årsoppgjør 2020
 7. Redegjørelse for virksomheten og årsberetninger fra komiteer og nettverk
 8. Fastsettelse av kontingent for neste periode
 9. Valg av styre
 10. Valg av revisor
 11. Valg av arbeidsutvalg til komiteer og nettverk
 12. Eventuelt
 13. Informasjon fra foreningen

Alle sakspapirer for saker som generalforsamlingen skal vedta vil være tilgjengelig torsdag 27. mai, og du kan laste de ned fra denne siden.

Hilsen styret i IIA Norge

Denne aktiviteten har gått ut