job Strategi

Utkast til nye globale standarder er ute på høring

Forslaget vil innebære en omfattende endring i utformingen av standardene og rammeverket, for å gjøre dem mer tilgjengelig og lettere å bruke.

Komiteen som leder IIAs arbeid med standarder og rammeverk, The International Internal Audit Standard Board, har i dag lagt frem sitt forslag om å erstatte dagens standarder og rammeverk, kjent som International Professional Practices Framework (IPPF), med et nytt sett med standarder med navnet Global Internal Audit Standards.  

A historic reimagining of our professional internal audit standards and other foundational elements that make up our International Professional Practices Framework. 

Anthony J. Pugliese, President and CEO for IIA global

Komiteens forslag er med dette lagt ut på en høring i tre måneder. Styret i IIA Norge vil avgi foreningens høringssvar innen fristen 30. mai. Vi kommer snart tilbake med informasjon om hvordan medlemmene skal få mulighet til å delta i prosessen for å utforme IIA Norges svar på høringen.  

Forslaget til nye standarder er på hele 108 sider. Vi oppfordrer derfor de av våre medlemmer som ønsker å delta i prosessen til å gi seg i kast med forslaget så snart som mulig.  

Pressemelding fra IIA Global om høringen av forslaget til nye internrevisjonsstandarder (1. mars 2023)

Samlesiden om prosjektet for «IPPF Evolution» 

Høringsutkastet fra The International Internal Audit Standards Board (1. mars 2023)