job Strategi

Risk in Focus 2024 – søker internrevisjonslederes mening!

Mange kjenner sikkert Risk in Focus som er et produkt utarbeidet av 15 Europeiske land. Nå vi vi også ha innspill fra Norge.

Risk In Focus er et produkt utarbeidet i fellesskap av flere Europeiske institutter syv år på rad. For Risk in Focus 2024 vil også norske svar bli inkludert. Alle ledere av internrevisjoner oppfordres til å svare på undersøkelsen som er åpen frem til 3. april. Det tar ca. 10 minutter å besvare.

I tillegg til spørreundersøkelse gjennomføres dybdeintervjuer med ledere av internrevisjoner og revisjonsutvalg i alle land. Det vil også bli arrangert rundebord konferanser med 12 deltakere fra internrevisjon, revisjonsutvalg og fagekspertise for følgende temaer:

  • Climate Change
  • Cybersecurity
  • Human Capital
  • Supply Chains
  • Geopolitics and Macroeconomics

Risk in Focus 2024 utgis i september sammen med et styresammendrag. Deretter settes det opp webinarer for å utbrodere og diskutere de viktigste risikoer for neste år.

Delta i spørreundersøkelsen HER.