Digitalt: Compliance & Kaffe

Resultater fra KPMGs spørreundersøkelse om etikk/ESG og compliance.

Webinar: Schrems II – Hvordan etterleve det gjeldende regelverket?

IT-nettverket har invitert Microsoft og to advokatfirma, BDO Advokater og KPMG Law Advokatfirma, til å dele sine innretninger, tolkninger og erfaringer innenfor Schrems II og håndteringer av personopplysninger. 

Webinar: Compliance & Kaffe – ISO 37001 Ledelsessystem for antikorrupsjon

Hvordan kan din virksomhet eller bedrift bli i stand til å forhindre, oppdage og håndtere korrupsjon og bestikkelser. Hvordan kan dette arbeidet bidra til å bygge tillit til virksomheten og øke omdømmet i markedet?

Webinar: Golden standard for compliance management systems

IIA Norway are hosting a free Compliance & Coffee event in cooperation with Ph.D Hernan Huwyler to learn more about the golden standard for compliance management systems.

Strategi

Hjelp oss til å hjelpe deg

Nettverk Compliance og forretningsetikk ønsker å kartlegge hvilket behov alle medlemmer har for økt kompetanse, samt samle inn data om compliance i Norge.

Strategi

Hvor ligger lønnsnivået for internrevisjon, compliance og risikostyring?

Takk til alle som har bidratt med svar på foreningens lønnsundersøkelse! Her kan du lese mer om resultatet.

Kvalitet og metode

Internal audit and compliance

This paper is designed to help bring clarity to these complexities and avoid confusion, gaps, and unnecessary duplication.

Internal audit and compliance

This paper is designed to help bring clarity to these complexities and avoid confusion, gaps, and unnecessary duplication. Clear understanding is essential, collaboration is strongly encouraged, and the independence of internal audit is fundamentally important.

Strategi

Lønnsundersøkelsen 2021

Flere etterspør tidvis lønnsstatistikk, noe foreningen ønsker å kunne tilby sine medlemmer. Vi håper du har tid til å svare på noen spørsmål relatert til bransje, stilling, erfaring og lønn.

Webinar: Hva betyr åpenhetsloven for din virksomhet?

Informasjonsplikt og aktsomhetskrav for 8800 norske bedrifter. KPMG vil gi en oppsummering av åpenhetsloven og relevans for norske virksomheter.

Skriv ut side