Blogg

Har du innspill til oversettelsen av fagbegrepene?

Vil du bistå med å kvalitetssikre oversettelsen av begrepene i de nye standardene?

Stillingsannonser

Ledig stilling: Rådgiver – Bærekraft og Compliance

NGI søker etter en engasjert og kompetent rådgiver til avdeling for Governance, Risk og Compliance.  

Treffpunkt GRC

Grønn og digital transformasjon refererer til de omfattende endringene som samfunnet, næringslivet og teknolog...

Teknologi

Vellykket seminar om «Navigering i KI-labyrinten»

Onsdag 29. november arrangerte finansnettverket et halvdagsseminar om hva kontrollfunksjoner bør tenke på i møtet med kunstig intelligens (KI). Jeg ba Bing Chat AI om å lage spørsmålene til et intervju med meg om seminaret.

Teknologi

Hva innebærer den nye digitalsikkerhetsloven? Implementeringen av NIS og NIS-2-direktivet i norsk rett

I begynnelsen av mai la regjeringen frem forslag til digitalsikkerhetslov. Lovforslaget følger opp stortingsmeldingen om nasjonal kontroll og digital motstandskraft fra desember 2022. Dermed ligger det nå an til at NIS-direktivet fra EU implementeres i norsk rett.

Blogg

Bærekraftsrapportering

IIA Norge har svart på høringen av NOU 2023: 15 IIA Norge har denne uken avgitt et høringssvar på Finansdep...

Etikk og kultur

Nordic Ethics and Compliance Survey

Formålet med undersøkelsen er å måle modenhet og trender innen etikk og etterlevelse på tvers av land og bransjer.

Blogg

Kryptocoin eller mynt?

Uklare føringer fra myndigheter i kombinasjon med kryptovalutaens anonymitet skaper store utfordringer for virksomheters etterlevelse av regelverk.

Stillingsannonser

Ansvarlig for compliance og internkontroll

Fellesordningen for AFP søker Ansvarlig for compliance og internkontroll

Etikk og kultur

KPMG Nordic Ethics and Compliance Survey Report 2022

Undersøkelsen viser at arbeid med compliance nå drøftes i de fleste styrerom i de største offentlige og private virksomhetene.

Skriv ut side